Druhé vydání učebnice Makroekonomie z nakladatelství C. H. Beck

17. 2. 2010 | | Nezařazené

Nakladatelství C. H. Beck právě vydalo druhé vydání učebnice
Makroekonomie – Středně pokročilý kurz autora Prof. Ing. Roberta Holmana,
CSc. Tato učebnice
Makroekonomie
je svým pojetím jedinečnou učebnicí Makroekonomie
v České Republice.

Obsah již druhého vydání této oblíbené učebnice
Makroekonomie
odpovídá soudobému hlavnímu proudu ekonomie, který
převládá na našich i zahraničních univerzitách. Opouští dnes již
překonanou výstavbu makroekonomie na keynesiánských základech a v souladu
se světovými trendy spojuje neoklasickou makroekonomii dlouhého období
s keynesiánskou makroekonomií krátkodobých hospodářských výkyvů.
Podstatným rysem této učebnice je výstavba makroekonomie důsledně na
mikroekonomických základech.

Autor učebnice Makroekonomie, Prof. Ing. Robert Holman, CSc., je profesorem
ekonomie na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
Působí též jako člen Bankovní rady ČNB. Je autorem učebnic Ekonomie a
Mikroekonomie a hlavním spoluautorem knihy Dějiny ekonomického myšlení. Je
rovněž jedním z vedoucích autorů Ekonomického slovníku. Často
přispívá do ekonomických periodik články zaměřenými na aktuální
otázky hospodářského vývoje a hospodářské politiky. V letech
1992–1997 působil jako ekonomický poradce předsedy vlády. Své zkušenosti
z té doby využil k sepětí ekonomické teorie a hospodářsko-politické
praxe, což je i základním rysem učebnice Makroekonomie.

Citace autora z předmluvy učebnice Makroekonomie

„Studenti, kteří používali mou učebnici Ekonomie, budou mít při
studiu této knihy výhodu, neboť látka učebnic do sebe zapadá a
překrývání je minimální. Kromě toho jsou všechny mé učebnice napsány
stejným stylem. Kde je to možné, vysvětluji problémy nejprve na
příkladech (uvedených v rámečcích) a teprve poté následuje obecný
výklad. Ve snaze dosáhnout spojení teorie s realitou průběžně
prokládám obecný výklad případovými studiemi (opět v rámečcích),
které ukazují, jak teorie odpovídá realitě a k čemu jsou ekonomické
modely užitečné. Kapitoly jsou zakončené otázkami a příklady. Jejich
řešení najdete na webové stránce Katedry ekonomie Fakulty
národohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze.“

Nakladatelství C. H. Beck vydává
odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Mezi nejvýznamnější edice
nakladatelství patří Velké komentáře, „šedé“ komentáře,
právnické a ekonomické učebnice, recenzované právnické časopisy a
v oblasti elektronických produktů právní informační systém Beck –
online.

Mohlo by tě zajímat: