Dvacet nejlepších se dostane na stáž

9. 3. 2010 | | Nezařazené

Problematika public relations studenty přitahuje, letošní zájem
o Akademii PR byl enormní. Studentům se líbí především praktická část
a láká je vidina stáže v PR agentuře.

Začátkem února proběhl v prostorách VŠE jubilejní desátý ročník
kurzu zvaného Akademie PR, který pořádá Asociace Public Relations Agentur
(APRA) ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů (FMV). V týdnu od
1. do 5. února 2010 se mohlo zdarma osmdesát účastníků na
přednáškách dozvědět o tom, co public relations znamená, jaké aktivity
zahrnuje a jak se uplatňuje v praxi. Dvacet nejlepších studentů také
dostalo šanci absolvovat stáž v PR agenturách. Všichni účastníci po
úspěšném dokončení kurzu získali certifikát Akademie PR.

Akademie se studentům líbila. Překvapila je především její
praktičnost, kdy museli v týmu řešit reálný případ a individuálně
zpracovat tiskovou zprávou. „Díky přednáškám přímo od zaměstnanců PR
agentur a ,aktivní části kurzu‘, tedy například týmovému projektu, jsme
měli možnost nahlédnout přímo do praxe v PR,“ popisuje Vladimír Zejda,
jeden z čerstvých držitelů certifikátu.

Zájem o kurz byl letos enormní, i když se oproti loňsku zvýšila
kapacita o šedesát studentů. Důvodem může být podle Pavly Swingerové,
ředitelky APRA, například i odraz krize na menším počtu nabídek volných
pracovních pozic či brigád. Dvacítka vybraných studentů totiž bude moci
v průběhu roku strávit minimálně čtrnáct dní ve vybrané PR agentuře
na stáži. „Snažíme se, aby student nebyl na stáži jen pasivním
pozorovatelem, ale aby se do aktivit agentury sám aktivně zapojil,“ říká
Schwingerová. „Velmi často se také stává, že je po jejím skončení
studentovi nabídnuta další spolupráce,“ doplňuje.

Na nedostatek praxe si tak vybraní studenti opravdu stěžovat nemohou.
Swingerová totiž slibuje, že stážisté budou nově vedle práce
v agentuře ve skupinách připravovat a realizovat skutečné PR aktivity pro
některou z organizací neziskové sféry.

Akademie PR je bezplatný vzdělávací program pro studenty vysokých škola
a vyšších odborných škol. „Cílem je vzdělávat v oblasti PR, abychom
tak do budoucna získali nové odborníky. Znalost oboru je ale přínosná pro
každého,“ dodává Swingerová.

Mohlo by tě zajímat: