Dvořák i Mejzlík představili svůj program na funkci rektora VŠE

28. 10. 2021 | | Zprávy ze školy Petr Dvořák, prezentace uchazečů na post rekotra, veřejná prezentace

O post rektora Vysoké školy ekonomické (VŠE) budou bojovat dva uchazeči, a to děkan Fakulty financí a účetnictví (FFÚ) Ladislav Mejzlík a prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák. Oba uchazeči se představili akademické obci i veřejnosti ve čtvrtek 21. října ve Vencovského aule. Nový rektor by se měl funkce ujmout 1. dubna 2022 po jmenování prezidentem a setrvá v ní do konce března 2026.

Po prezentacích následovala diskuse, v níž měli členové akademické obce možnost jednotlivým uchazečům položit své otázky. O tuto možnost nebyli ochuzeni ani v Jindřichově Hradci. Přímý přenos z prezentace bylo rovněž možné sledovat na Youtube, kde se i nyní nachází celý záznam.

Jak již bylo zmíněno, v dané lhůtě podali přihlášku dva uchazeči, a to prorektor pro studijní a pedagogickou činnost docent Dvořák a děkan FFÚ docent Mejzlík. Dvořák v letech 2006 až 2014 také působil jako děkan stejnojmenné fakulty. Zaměřuje se především na komerční bankovnictví a je členem rozkladové komise České národní banky, vědeckého grémia České bankovní asociace a redakčních rad časopisů Finance a úvěr a Bankovnictví. Mejzlík je v čele první fakulty od dubna roku 2014 a specializuje se na obor účetnictví. Zastupuje VŠE v Národní účetní radě a působí v komoře auditorů ČR, ve které byl v letech 2010 až 2014 také prvním viceprezidentem. Mimo jiné je také členem Evropské účetní asociace, Americké účetní asociace a Komise pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu ministra financí ČR.

Mejzlík započal svou prezentaci zhodnocením aktuálního stavu VŠE. Podle něj je škola stabilizovaným pracovištěm, které disponuje kvalitním zázemím z hlediska vybavení i financování. „VŠE nepotřebuje revoluční změnu, ale evoluci,“ dodal. Tu je podle něj potřeba uskutečnit prostřednictvím intenzivní modernizace, která je jeho hlavním cílem. A to v oblastech pedagogika a studium, vědecko – výzkumná a publikační činnost, mezinárodní vztahy a organizace, rozvoj, propagace a financování. Podrobně je popisuje ve svém programu.

Zmiňuje především důležitost udržení institucionální akreditace získané v minulém období a upozorňuje, že podmínky a nároky na reakreditaci se budou zvyšovat a škola s nimi musí umět udržet krok. Pro mezinárodní věhlas VŠE jsou podle Mejzlíka zásadní již dosažené mezinárodní akreditace a zejména pak úspěšné završení akreditace AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), které by mělo proběhnout v roce 2023. Procesem modernizace a inovace chce dosáhnout i na další prestižní mezinárodní akreditace, například  EQUIS (European Quality Improvement System) a EFMS European Foundation for Management Development). Ty jsou společně s profesními akreditacemi a dohodami o „double degree“ programech klíčové pro prohloubení a zkvalitnění mezinárodní spolupráce VŠE.

Oba programy směřují k větší digitalizaci

V oblasti mezinárodních vztahů vyzdvihuje Mjezlík vedoucí postavení VŠE v počtu výměnných studentů mezi vysokými školami v republice a chce nadále aktivně vyhledávat nové partnerské univerzity. Naopak za slabé místo považuje mobility akademických pracovníků VŠE a hostování zahraničních pracovníků. Na cestě k modernizaci by se VŠE měla řídit heslem „méně byrokracie, více digitalizace“. „Interface InSISu je podle mě rok od roku děsivější,“ zmínil ve svém přednesu. Za zásadní považuje také modernizaci forem výuky do aktuálně implementovaného LMS (Learning Management System) a postupného přechodu na „blended learning“.

V oblasti vědy a výzkumu chce usilovat o zařazení vlastních recenzovaných vědeckých časopisů do seznamu publikací spravovaných mezinárodními institucemi. Konkrétně se pak jedná o seznam Chartered Association of Business Schools (ABS). „Škola by měla být nejen více vidět, ale i slyšet,“ tvrdí Mejzlík.

Dvořák hned úvodem vytyčil základní cíl svého programu, kterým je „Vysoká škola ekonomická v Praze jako moderní efektivně řízená univerzita otevřená novým trendům“. Podle jeho slov k naplnění cíle dojde, když škola plynule naváže na úspěšný rozvoj v uplynulých letech. „Co to znamená efektivně řízená? No data, data a data, všechno musí být stručnější a jasnější,“ vysvětluje docent Dvořák. Ve funkci bude usilovat o vytvoření datově-analytického centra, které zaručí zvýšení úrovně strategického řízení školy a efektivní interní komunikaci.

Stejně jako jeho oponent klade docent Dvořák velký důraz na získání mezinárodní akreditace ACSB a podpoře fakult v obhajobě dalších mezinárodních akreditací EFMD, EQUIS, AMBA (Association of MBAs accreditation). Mezi dvanácti body programu je například stejně jako u docenta Mejzlíka zvýšení kvality vědecko-výzkumné činnosti a posílení její internacionalizace, prohloubení spolupráce s firmami a korporátními partnery, posílení aktivního zapojení studentů i absolventů a podpora rozvoje lidského kapitálu VŠE. V poslední oblasti bude uchazeč usilovat o potvrzení excelence v péči o lidské zdroje získáním HR Award.

Docent Dvořák při svém přednesu na rozdíl od docenta Mejzlíka představil své prorektory. Mezi jmenovanými byli docent Hnát, současná rektorka Hana Machková, profesor Lukeš a docent Novotný. Docent Mejzlík nepředstavení prorektorského týmu odůvodnil koncem funkčního období děkanů. Nechce, aby některé kolegy, kteří se budou chtít ucházet o pozici děkana, dostal do nepříjemné situace. Zmínil ovšem, že seznam jmen už má domluvený.

Diskutovalo se o kolejích, studentech i covidu

V diskusi, která následovala po prezentaci obou uchazečů, padlo několik dobře mířených dotazů, jejichž obsah nepokrýval program docenta Dvořáka ani docenta Mejzlíka. Jednou z takových otázek byly koleje. „Moderní škola, potřebuje moderní koleje,“ odpověděl Dvořák na dotaz, zda se ve funkci bude zaobírat stavem kolejí, jaká bude cenová politika či zda zvažuje prodej některé z kolejí. Dodal také, že prodej kolejí není řešením a cena kolejného by měla být nastavena tak, aby finančně nezatěžovala školu ani studenty. Také podle docenta Mejzlíka pro prodej kolejí není vhodná doba, protože se zvyšujícími se cenami soukromého bydlení se zvyšuje i poptávka po ubytování na kolejích VŠE. „K tomu, aby lidé bydleli na kolejích, to tam musí stát za to. Lidé nebudou ochotni platit, když to tam bude vypadat jako v cele předběžného zadržení,“ dodává Mejzlík ke stavu kolejí.

Další dotaz se týkal konkrétní realizace spolupráce se studenty, kterou oba uchazeči ve svých programech slibují. Docent Mejzlík chce se studenty spolupracovat skrze vytvoření klubu excelentních studentů, jehož členům by byly poskytovány různé výhody usnadňující studium. Například dřívější registrace předmětů nebo garantovaný rozvrh. Docent Dvořák se chce zaměřit na řešení individuálních problémů studentů, leč se mohou zdát malé a bezvýznamné.

V otázce možného opětovného zavíraní škol se oba kandidáti vyjádřili jasně. Přejí si prezenční výuku a budou požadovat jasná data vykazující vliv vysokých škol na šíření covidu. V případě distanční výuky ovšem věří, že chyby a nedostatky provázející minulé semestry se podaří s časem odstranit.

Samotná volba kandidáta na funkci rektora VŠE proběhne na volebním zasedání Akademického senátu (AS) VŠE 8. listopadu 2021. V tajné volbě bude zvolen ten kandidát, který získá v daném kole nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS. V jednom dni mohou být nanejvýš tři kola. V případě, že žádný z kandidátů nedostane požadovaný počet hlasů, vyhlásí senátoři do sedmi dnů volbu novou.

Foto: PR VŠE

Mohlo by tě zajímat: