ESO definitivně pod drn

26. 2. 2002 | | Studentský život

V polovině ledna proběhla schůzka studentů s tajemnicí pro studentské záležitosti Zuzanou Kalovou. Probírala se především problematika organizování studentských akcí na VŠE. Ze skříně vypadl kostlivec zvaný ESO neboli Ekonomická studentská organizace.

V polovině ledna proběhla schůzka studentů s tajemnicí pro studentské záležitosti Zuzanou Kalovou. Probírala se především problematika organizování studentských akcí na VŠE. Ze skříně vypadl kostlivec zvaný ESO neboli Ekonomická studentská organizace.

Původní myšlenka, že ESO bude sdružovat studentské spolky a organizátory různých akcí, se těšila velké podpoře vedení školy. Po krátké bouřlivé diskuzi se došlo k závěru, že není v silách organizátorů studentských akcí starat se ještě o zastřešující organizaci. Nejsou lidé a není čas, tak by se daly shrnout hlavní argumenty. Navíc přetrvává obava, že článek navíc v komunikačním řetězci by značně prodlužoval některé (již nyní komplikované) procesy. Při značné fluktuaci studentů je těžké udržet při životě občanské sdružení, kterým ESO původně bylo.

V diskuzi vystoupil Honza Smolík, který stál minulý semestr za takovými akcemi jako Obrazárna, Večerníčkovský den atd., senátorka Jana Outratová, zástupci Piškvorkiády, klubu Mladých sociálních demokratů, Honza Louda za Fotoklub Kyklop, Jitka Vyskočová za Buddy System a další. Dále se hovořilo o problémech s Technicko-správním oddělením, konkrétně s jeho vedoucím Ing. Tomášem Horským, jenž se nezdá být studentským akcím nakloněn.

Výsledkem schůzky je shoda zúčastněných, že je třeba přesně vymezit mantinely a stanovit pravidla hry. Budou vypracována obecná pravidla pro pořádání studentských akcí, která budou předložena vedení školy ke schválení. Pro organizátory akcí se stanou závaznými. Tajemnice pro studentské záležitosti Zuzana Kalová, i když to prozatím nemá v kompetenci, bude mít na starosti pomoc organizátorům studentských akcí.

Mohlo by tě zajímat: