Evropská komise udělila VŠE ocenění za používání kreditového systému

13. 1. 2014 | | Nezařazené

Evropská komise rozhodla o opětovném udělení ocenění „ECTS Label“
a „DS Label“ Vysoké škole ekonomické v Praze na další čtyři roky.
Toto rozhodnutí obdržel písemně rektor Richard Hindls. V České republice
během tohoto kola získalo ocenění pouze pět škol.

„O prestiži a obtížnosti získání tohoto ocenění svědčí fakt,
že ECTS Label byl udělen v tomto kole pouze pěti českým vysokým školám,
celkově je držitelů ECTS Label v ČR pouze třináct. Osvědčení
o správném používání dodatku DS Label pak získalo celkem 23 českých
vysokých škol,“ vysvětluje prorektorka pro studijní a pedagogickou
činnost Hana Mikovcová.

Certifikát „ECTS Label“ je udělován za správnou implementaci
evropského kreditového systému ve všech bakalářských a magisterských
studijních programech, který zjednodušuje uznávání a přenositelnost
studijních výsledků. Certifikát „DS Label“ se uděluje za správné
poskytování dodatku k diplomu všem absolventům vysoké školy zdarma a
v široce používaném jazyce Evropské unie. Certifikát „ECTS/DS Label“
může získat vysokoškolská instituce pouze jako celek, nikoli jednotlivé
fakulty. Certifikáty udělují každý zvlášť na čtyři roky. Získat se
mohou po splnění kritérií, které si zájemci mohou přečíst v tiskové
zprávě.

Evropská komise rozhodne s konečnou platností o přidělení ECTS/DS
Label na základně splnění kritérií, které hodnotí nezávislí experti
Výkonné agentury Evropské komise v Bruselu.

Mohlo by tě zajímat: