Filosofie rozšiřuje studentům ekonomie obzory

17. 12. 2013 | | Nezařazené

Katedra filosofie na Národohospodářské fakultě garantuje výuku
filosofie pro informatiky, celoškolsky volitelné kurzy estetiky a vedlejší
specializaci Filosofie. Mnoho studentů o výuce filosofie na VŠE neslyšelo.
Ti, kteří jí prošli, mají na její výuku různorodé názory.

Katedra filosofie garantuje celkem šestnáct kurzů. Předmět Úvod do
filosofie pro informatiky patří mezi povinné předměty oboru Informatika a
v současném semestru jej studuje přes dvě stě posluchačů. Podle slov
Miroslava Vlčka z katedry filosofie je její výuka na Fakultě informatiky a
statistiky (FIS) dána historickými důvody. Katedra totiž vznikla právě na
FIS. „Úvod do filosofie pro informatiky akcentuje noeticko-metodologické
otázky coby jistý fundament problematiky informatiky,“ vysvětluje Vlček,
proč se kurz učí. Dodává, že katedra filosofie se spolupodílela na
založení oboru Kognitivní informatika.

Student Adam, který kurzem prošel, prozradil, že na hodinách se
probírala hlavně práce osobností moderní informatiky a že si výuku
užíval. „Hodiny s panem Kuncou byly zábavné, přestože jsem na střední
škole filosofii neměl příliš v oblibě,“ říká. Opačný názor má
Jakub. „Pro mě to bylo utrpení, navíc já jsem taková poctivka, že jsem
tam každý týden chodil,“ stěžuje si. Podle Jakuba nemá výuka filosofie
pro informatiky žádný význam. „Ze začátku jsem nerozuměl skoro žádné
větě, postupem jsem si ale některá slovíčka osvojil,“ dodává. Jeho
spolužák (shodou okolností také) Jakub si ale myslí, že filosofie určitý
přínos má. „Nemohla mi sice pomoct s informatikou, člověk se tam
nenaučí další jazyk, ale rozšíří si obzory,“ vysvětluje.

Dnes spadá katedra filosofie pod Národohospodářskou fakultu. Pro její
studenty garantuje povinný předmět Úvod do filosofie. „Kromě zmínky
o fundamentálních otázkách filosofie klade kurz důraz především na
filosofie společnosti a dějin,“ říká Vlček. „Tímto snad doplňuje
spektrum jiných kurzů fakulty zaměřujících se na pochopení pohybu
ekonomických, sociologických a politických idejí spoluvytvářejících
‚toto zde a nyní‘,“ doplňuje učitel. S tím souhlasí i student
Matej, který kurz absolvoval. „Úvod do filosofie byl v prvním semestru
příjemným oživením mezi matematikou a účetnictvím,“ tvrdí. Na kurzu
ocenil možnost diskuze. „Nebrali jsme to jen jako látku, ale nad tím, co
jsme se učili, jsme přemýšleli a diskutovali,“ objasňuje.

Vedlejšku si vybírají ti, kteří vědí, „oč
běží“

Katedra garantuje také vedlejší specializaci Filosofie určenou pro
studenty navazujícího magisterského studia. „Sem se hlásí studenti,
kteří jsou obeznámeni s ‚věcí, o niž běží‘, a vedlejška sama by
měla být kultivací již tušeného či ‚známého‘,“ prozradil Vlček.
Jedna ze studentek, která si filosofii vybrala jako vedlejší specializaci,
oceňuje její odlišnost. „Filosofie se sice moc nehodí pro řešení
případovek nebo pro tvorbu business plánu, ale aspoň mi rozšířila
obzory,“ říká. Podle jejich slov měla filosofii v oblibě už na
střední škole a je ráda, že si ji na vysoké škole mohla připomenout.
„Bylo příjemné se pro změnu věnovat něčemu, co se úplně neshoduje
s celkovou agendou školy,“ dodává.

Vlček si myslí, že ačkoliv filosofie není pro všechny, obsahuje motivy,
které mohou oslovit každého. „Filosofie, podobně jako poezie, pomáhá
uchopit a kultivovat otázku po bytí, která přichází často v ne zrovna
příjemných situacích,“ vysvětluje. Jiným důvodem opodstatněnosti
filosofie nejen na VŠE je podle učitele její role obecně kultivační.
„Pomáhá reflektovat dobu, v níž jsme žili či dokonce žijeme ‚jako
dobu vyjádřenou v myšlence‘ (Hegel), je onou ‚sovou Minervinou
vylétající za soumraku‘ téhož autora,“ doplňuje Vlček.

Estetika patří k oblíbeným předmětům

Ze šestnácti kurzů, které katedra filosofie garantuje, patří mezi
nejoblíbenější Dějiny umění a způsoby estetického prožívání, který
navštěvují i studenti oboru Arts management. Studentka s přezdívkou
Viktorija uvedla na serveru Vseborec.cz, že „přednášky jsou zajímavé,
z dějin si vybírá, co je podle něj důležité, a estetika je šílená
věda, která bez Vaňkova výkladu dává ještě menší smysl.“ Student
Honza oceňuje přednášejícího, ale myslí si, že kdyby kurz probíhal
formou přednášky, odnesl by si víc. „U předmětu, který je o debatě a
tříbení vnímání, je i dvacet lidí hodně,“ myslí si Honza.
K dalším předmětům katedry, které si studenti chválí, patří
Kognitivní věda nebo Filosofie a kultura v evropských dějinách.

Na katedře funguje také studentská Společnost pro kognitivní vědu a
filosofii. Ta pořádá každý měsíc přednášky, které se zabývají
tematikou filosofie, kognitivních věd a ekonomie. Kromě odborné veřejnosti
zvou na svá setkání také studenty. Jejich cílem je mimo jiné zařadit do
výuky filosofie aspekty, kterým není ve výuce věnován prostor.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: