Firmy podporují rychlou habilitaci pedagogů

26. 4. 2005 | | Zprávy ze školy

Získat titul docenta po třech letech vědeckopedagogické činnosti na VŠE umožňuje projekt Corporate Chair (CC) zahájený loni v listopadu. Sponzorská organizace po tuto dobu podporuje částkou milion korun vybraného mladého akademického pracovníka, který by měl následně odevzdat habilitační práci.

Získat titul docenta po třech letech vědeckopedagogické činnosti na VŠE umožňuje projekt Corporate Chair (CC) zahájený loni v listopadu. Sponzorská organizace po tuto dobu podporuje částkou milion korun vybraného mladého akademického pracovníka, který by měl následně odevzdat habilitační práci.

„Inspirovali jsme se v zahraničí, kde firmy běžně finančně zabezpečují renomované profesory,” vysvětluje rektorka VŠE Jaroslava Durčáková. „Zůstala myšlenka propojení praxe s akademickým prostředím, ale rozhodli jsme se pomoci nejtalentovanějším mladým nastupujícím pedagogům a končícím doktorandům,” dodává.

„Projekt pokrývá náklady na stáž na zahraniční univerzitě, účast na konferencích, nákup odborné literatury, přístup k informačním zdrojům a příplatek ke mzdě,” říká jeden z držitelů pozice CC ing. Jakub Fischer z Fakulty informatiky a statistiky. Účastníci se shodují, že díky sponzorství nemusejí čekat, zda fakulta bude mít peníze, a mohou se vzdělávat a prezentovat svoje vlastní výsledky nezávisle.

Nevýhodou je podle Fishera množství povinností, které musí během krátké doby splnit, mezi něž patří i rozsáhlá publikační činnost. „Kdybych si ale myslel, že to za tři roky nezvládnu, nešel bych do toho,” dodává další držitel CC ing. Patrik Sieber z Fakulty podnikohospodářské. Účastníci každý rok předkládají zprávu o výsledcích své výzkumné a pedagogické práce. Současně musejí po celou dobu držení pozice prezentovat jméno partnerské instituce.

Kandidáty navrhují děkani z příslušných fakult a účastníky projektu z nich vybírá rektorka ve spolupráci se sponzorskou organizací. „I když nemá tento způsob podpory vysokého školství u nás tradici, jsou oslovené společnosti vstřícné, protože mají s našimi absolventy dobré zkušenosti,” říká rektorka. V současnosti má škola už šest Corporate Chairs a chystá se další rozšiřování projektu.

Mohlo by tě zajímat: