FNH: studenty čekají nové obory

7. 5. 2004 | | Zprávy ze školy

S probíhajícími změnami na „pětce“ seznámilo vedení Fakulty národohospodářské studenty i média na tiskové konferenci koncem dubna. Fakulta požádala o akreditaci dvou nových oborů. Změny by podle vyjádření děkana doc. Jiřího Schwarze měly vést k růstu prestiže FNH.

S probíhajícími změnami na „pětce“ seznámilo vedení Fakulty národohospodářské studenty i média na tiskové konferenci koncem dubna. Tyto změny by podle vyjádření děkana doc. Jiřího Schwarze měly vést k růstu prestiže FNH.

Fakulta předložila Akreditační komisi vlády ČR návrh na akreditaci dvou nových studijních oborů: tříletého bakalářského oboru Ekonomie a dvouletého navazujícího magisterského oboru Ekonomie a ekonomická analýza. Další dva návrhy na akreditaci, dvouleté navazující magisterské obory Ekonomie a právo a Ekonomická publicistika a pedagogika, čekají na schválení vědeckou radou FNH.

Děkan Schwarz je přesvědčen, že se podařilo plně nahradit pedagogy, kteří opustili fakultu na počátku semestru. Zároveň však poukázal na skutečnost, že na přednášky renomovaných zahraničních profesorů, které nové vedení dokázalo přivést, chodí příliš málo studentů. Zvláště doktorandi o ně nejeví zájem.

Na Fakultě národohospodářské se podle jejího vyjádření „rozšiřuje spolupráce pedagogů se studenty nejen v oblasti vzdělávacích a výzkumných aktivit, ale také ve společenské oblasti (fakultní ples a sportovní činnost).“ Doc. Zdeněk Chytil, proděkan pro zahraniční styky a PR, tuto skutečnost doložil větší možností získat stipendium pro studium v zahraničí.

Mohlo by tě zajímat: