Honors Academia – Cesta mezi nejlepší, nebo stín CEMS?

16. 6. 2008 | | Rozhovory

Přesně jeden semestr má za sebou studijní program Honors Academia (HA), za kterým stojí profesor Ivan Nový z katedry psychologie a sociologie řízení. Když program v říjnu loňského roku představoval na tiskové konferenci, nebál se vyzdvihovat jeho přednosti a tvrdil, že je to program pro talentované studenty, kteří jsou ochotni na sobě pracovat.

Přesně jeden semestr má za sebou studijní program Honors Academia (HA), za kterým stojí profesor Ivan Nový z katedry psychologie a sociologie řízení. Když program v říjnu loňského roku představoval na tiskové konferenci, nebál se vyzdvihovat jeho přednosti a tvrdil, že je to program pro talentované studenty, kteří jsou ochotni na sobě pracovat.

Podle článku zveřejněném v Hospodářských novinách je výběrové řízení do tohoto programu v Česku přísnější než na partnerských univerzitách. Narozdíl od sousedního Německa dostane totiž na VŠE šanci zapsat se a studovat tento program pouze jedno procento studentů. U západních sousedů jsou to čtyři procenta. Jak Honors Academia vypadá v praxi, ví nejlépe studenti, kteří tento program studují. Absolventy však zatím nemá, proto jejich uplatnění nejde srovnat s úspěšností těch, kteří program neabsolvovali. HA má ambice stát se prestižní záležitostí a abyste měli šanci vidět ho i z druhé strany, oslovili jsme jednoho ze současných studentů, Martina Krajhanzla, který momentálně dokončuje druhý semestr.

Proč ses rozhodl přihlásit do HA a jak ses vlastně o programu dozvěděl?
O programu jsem se dozvěděl na setkání vedení Fakulty podnikohospodářské s akademickou obcí někdy v lednu 2007. Do programu jsem se rozhodl přihlásit, protože se mi zalíbilo spojení studia a praxe a protože se rád účastním vznikajících projektů. Taky jsem se dohodl s několika kamarády a teď ten program studujeme spolu.

Přišlo ti férové přijímací řízení a co říkáš hranici studijního průměru pro přijetí do HA 2,00?
Profesor Nový se k tomu průměru vyjadřoval tak, že pokud máš průměr do 2,0, tak to je v pohodě. Pokud o něco výš, musíš o to víc přesvědčit výběrovou komisi, že máš do programu HA čím přispět. Přijímací řízení na mě z role studenta působilo férově.

Jsou lidé, se kterými HA studuješ na „stejné vlně“ jako ty? Nebo jsi potkal jen další anonymní lidi na VŠE?
Popsal bych to asi jako třídu ze střední školy. To mluví za vše. A ještě je dobré zmínit, že z této perspektivy se pak celá VŠE jeví úplně jinak. Podle mě je největším problémem studia na VŠE právě ta anonymita. To ale asi také záleží na počtu studentů v mé hlavní specializaci a na tom, že jsem z Prahy.

Mám trochu pocit, že se o HA mluví jako o výjimečném programu, ale zatím jsme neměli možnost ani slyšet, ani vidět nějaké výjimečné výsledky studentů. Co si o tom myslíš?
Program HA vznikl v září 2007 a první předměty v rámci programu končily až v únoru a březnu 2008. Takže jsme teprve na počátku. Hodně se například řešila naše seminární práce z předmětu Marketing na téma Řízení značky Honors Academia pod vedením docentky Marie Přibové. Ta je uznávanou odbornicí na značky v ČR. Některá doporučení z této seminárky již byla garantem programu HA přijata a chystá se jejich implementace. Jinak mám také pocit, že většina studentů HA se zabývá zajímavými aktivitami, a to i se solidními výsledky. Těch činností je však tolik, že je nejsem schopný všechny sledovat.

Není HA tak trochu ve stínu CEMSu?
Možná jedině v tom, že oba programy lákají studenty, kteří na sobě chtějí pracovat. V tomto případě je v současnosti CEMS více zavedenou značkou než HA.

Jaké největší přínosy vidíš na programu HA? Přednášejí zde například odborníci z praxe nebo zahraniční lektoři?
Odborníci z praxe přicházejí téměř na každou hodinu. HA zaručuje stáže u partnerských firem a v rámci studia má posluchač povinnost je absolvovat. Tyto stáže jsou placené a je pravděpodobné, že pokud se student dobře předvede, dostane nabídku na další spolupráci. Dalším přínosem je to, že se studenti stanou součástí té „třídy ze střední“, o které jsem mluvil dříve. Určitě je taky výhodné, že pokud student přijde s nějakým námětem na změnu čehokoli a získá dostatečnou podporu, má velkou šanci, že bude vyslyšen a jeho návrh realizován. Na konci letního semestru 2007/2008 proběhnou první předměty vyučované zahraničními lektory, jmenovitě profesorka Joan Winn (University of Denver) bude učit Strategic Houman Ressource Management a profesor Michael Dowling (Universität Regensburg) Řízení změny a inovace.

Co bys řekl závěrem?
Na HA je skvělá jedna věc. Člověku se dostane osobního přístupu kantora. Nejde o ten individuální jako na oko, co je na VŠE běžné. Tady se vašimi prácemi a připomínkami opravdu někdo zabývá. Je to výborné zvláště pro lidi, kteří potřebují cítit uznání za dobře odvedenou práci. I kolektiv má ještě jedno velké plus, a sice fakt, že až bude člověk absolventem (chystá se alumni), tak pravděpodobně zůstane součástí sítě lidí, se kterými v rámci HA studoval. Během studia máme totiž lepší šanci se navzájem poznat minimálně už z důvodu užšího kolektivu.

Mohlo by tě zajímat: