Na zasedání AS VŠE byly vyhlášeny volby na další funkční období

26. 2. 2018 | | Zprávy ze školy DZ vedeni

Zajímá vás  co se probírá na půdě Akademického senátu VŠE? Sledujte již dnes online záznam ze zasedání. Začíná ve 13 hodin a je veřejné. Pokud byste se chtěli osobně zúčastnit, zavítejte do místnosti NB 169.

Pokud si nepamatujete, co se dělo na minulém jednání senátu, na zápis se můžete podívat zde.

Aktualizovat

13:35 – Zasedání bylo dnes krátké a v této chvíli končí. Další se bude konat v pondělí 19. března.

13:34 – Funkci zřejmě opustí také kvestor ekonomky Libor Svoboda. „Pan kvestor by rád své místo opustil a paní rektorka vyhlásila výběrové řízení,“ informuje Fischer.

13:30 – Zástupce pedagogů Mikan informuje o setkání SPK na téma zlepšení InSiSu. Navrhuje sepsat postřehy všech fakult a řešit je společně.

13:30 – S pozdravem rektorky Machkové děkuje prorektorovi pro studijní a pedagogickou činnost Petru Dvořákovi děkan Fischer za spolupráci při udělení nové akreditace.

13:28 – Bod 1 je uzavřen. Odstoupení Fischera bylo přijato.

13:25 – Kdo bude nový předseda hlavní volební komise? Nejdříve se osloví Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky. Senátor Mikan navrhuje doporučit fakultním akademickým senátům, aby si ověřili, zda-li členové volebních komisí jsou stále aktuální.

13:23 – Hlasuje se o vyhlášení voleb na funkční období. Nikdo nebyl proti. Nyní se hlasuje o předsedovi dílčí komise pro voliče z řad akademických pracovníků.

13:19 – Řeší se otázka, že po zřeknutí se funkce předsedy volební komise Fischerem, nelze posílat stížnosti proti řádnému průběhu voleb na jeho e-mail. Tato skutečnost se podle předsedů opraví v prohlášení dodatečně.

13:17 – Středa má ale jednu vadu – v tento den se vyučuje příliš mnoho kurzů a špatně by se hledala volební místnost. Většina senátorů se ohrazuje proti společné volební místnosti.

13:15 – Nízká účast studentů ve volbách do Akademického senátu by se podle Fischera dala prolomit tím, že by se všechny volby udály v jeden den. „Je to organizačně i propagačně snazší,“ říká. Také obhajuje 25. duben, protože se jedná o středu, tedy den, kdy je statisticky nejvíce studentů ve škole.

13:13 – Děkan Fakulty informatiky a statistiky Jakub Fischer se zříká pozice předsedy volební komise do senátu. Mluví o střetu zájmů.

13:12 – Doporučuje se, aby volby proběhly v jeden den, a to 25. dubna. O přesném datu ale rozhodnou akademické senáty jednotlivých fakult.

13:11 – Volby do Akademického senátu se vyhlašují od 3. dubna do 11. května 2018.  Volit se budena volební období od června 2018 a na tři roky. Případné stížnosti proti jejich řádnému průběhu se mohou předkládat předsedovi volební komise Jakubovi Fischeroci. Sdělují se i pravidla volební kampaně kandidátů.

13:05 – Je přítomno dvacet senátorů, zasedání je usnášeníschopné. Program s jedním bodem – Řádné volby do AS VŠE, schválili senátoři jednomyslně.

13:00 – Zasedání zahájeno. Program je stále stručný a nikdo ho nechce rozšiřovat. Rektorka se z dnešního zasedání omluvila.

12:52 – Místopředseda Petr Marek zatím zaznamenal dvě omluvenky ze zasedání. „Výhodou je, že s počtem omluvenek se zvyšuje počet štrúdlů na jednoho senátora,“ komentuje situaci. Senátoři se začínají pomalu scházet.

Mohlo by tě zajímat: