Inženýr-ekonom v cizině mate. Změna se nechystá

24. 6. 2011 | | Nezařazené

Na škole se občas rozšíří fáma, že namísto inženýry budou
absolventi magistry. Jaký je v tom rozdíl a jak to vlastně bude?

Tituly mají společné, že se udělují absolventům magisterských
studijních programů a uvádějí se ve zkratce před jménem. Liší se však
v oborech, v nichž je studenti mohou získat. Titul inženýra získávají
absolventi v oblasti ekonomie, techniky, zemědělství a vojenství. Titul
magistra je pak udělován absolventům humanitních, přírodovědných,
právnických, bezpečnostních, farmaceutických a teologických oborů.

Háček je ale v tom, že v zahraničí, zejména pak u našich
západních sousedů, je titul inženýra spojován převážně
s technickými, a nikoli s ekonomickými obory. Často proto inženýři
ekonomové musí vysvětlovat, že nejsou techniky a nestudovali technický
obor. Možná i kvůli tomuto úskalí se vyrojily pověsti o změně
v udělování titulů na VŠE.

Dle slov prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost Hany Mikovcové se
ale žádná změna v oblasti udělování titulů nepřipravuje, a vedení ani
do budoucna o žádné změně neuvažuje. Titul inženýra tak zůstává na
naší škole i nadále.

Vysoká škola ekonomická ale není jediná, z níž si absolventi
ekonomických a příbuzných oborů odnáší inženýrský titul. Podobně
jsou na tom například studeni Provozně ekonomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně nebo Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.
Naopak na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy získávají absolventi
ekonomie titul Mgr.

Kde se inženýr na VŠE vzal?

Při hledání odpovědi je potřeba nahlédnout do historie. V roce
1919 byla jako jedna z fakult Českého vysokého učení technického
založena Vysoká škola obchodní (VŠO), která se stala první
předchůdkyní naší alma mater. Právě do této doby sahají historické
kořeny udílení „technického“ titulu inženýra na VŠE.

Později, v roce 1948 byla VŠO přejmenována na Vysokou školu věd
hospodářských, která byla o rok později zrušena a nahrazena Vysokou
školou věd politických a hospodářských. Ani ta však neměla dlouhého
trvání a zanikla v roce 1953. Její hospodářská fakulta se přeměnila na
naší, dobře známou, VŠE.

Přehled vysokoškolských titulů

Studijní program Titul Vydává se v oborech
Bakalářský Bc. všech vyjma lékařských a umělěckých
BcA. uměleckých
Magisterský Mgr. humanitních, přírodovědných, právnických, bezpečnostních,
farmaceutických, teologických
MgA. uměleckých
Ing. technických, lesnických, ekonomických, zemědělských, vojenských
Ing. arch. stavebních
MUDr. lékařských
MDDr. stomatologických
MVDr. veterinárních a hygienických
Rigorózní zkouška JUDr. právnických
PhDr. humanitních, pedagogických, společenských
RNDr. přírodovědeckých
PharmDr. farmaceutických
ThLic., ThDr. teologických
Doktorský Ph.D. všech kromě teologických
Th.D. teologických

Mohlo by tě zajímat: