Studenti nemají o dění na koleji zájem

5. 5. 2004 | | Rozhovory

Ivan Chovanec je kolejním radou za kolej Vackov a od letošního dubna také předsedou Centrální kolejní rady. Uslyšíme teď o radě více?

Ivan Chovanec je kolejním radou za kolej Vackov a od letošního dubna také předsedou Centrální kolejní rady. Uslyšíme teď o radě více?

Jakou váhu máCentrální kolejní rada (CKR) v celém systému kolejí?

Podle statutu jsme poradní a kontrolním orgánem ředitele Správy účelových zařízení. Podle Kolejního řádu máme také právo nahlédnout do kalkulačních podkladů, čehož bych rád v budoucnu využil. Například co se týče výstavby počítačového centra na Jarově. Nasypaly se do toho velké peníze, včetně počítačového vybavení a centrum se dostatečně nevyužívá. Proč by tam nemohlo být otevřeno nonstop?

Co ještě bys chtěl změnit?

Rád bych vyladil některé nejasnosti v předpisech, podle kterých kolejní rada (KR) funguje. Chtěl bych se zasadit o zvýšení povědomí o radách. Nově ubytovaní prváci by třeba formou informačního letáku měli být seznámeni s tím, že tu něco jako KR existuje.

Ve statutu CKR, potažmo KR je nejasné, kolik vlastně má mít členů.

Vím o tom, píše se tam „minimálně tři a zpravidla pět“. Rád bych navrhl změnu té formulace tak, aby počet radních na každé koleji byl zakotven na současném stavu, případně aby odpovídal počtu ubytovaných studentů. Aktualizaci statutu CKR musí schválit celoškolský senát.

Rovněž ve statutu chybí podmínky voleb do KR, mám na mysli vyhlašování voleb a registraci kandidátů.

Ve statutu KR je pouze stanoveno, že volby do KR musí proběhnout do konce listopadu, a že avízo na volby, na registraci kandidátů a následné vyhlášení výsledků musí být zveřejněno na nástěnce KR a na webu. Chtěl bych prosadit, aby se zavedl týden na registraci kandidátů a týden na jejich prezentaci do samotných voleb.

Jaký předpis umožňuje několika kolejním radním tolik diskutované bydlení o prázdninách zdarma?

Jde o dohodu se SÚZCKR. Není upravena v žádném dokumentu.

Statut umožňuje veřejnosti navštěvovat jednání CKR. Využil to někdo?

Minule přišel zástupce Kolejní komise Akademického senátu VŠE Richard Gažo a rozběhl zajímavou diskusi. Komunikace s AS by měla začít fungovat. Zasedání CKR jsou hodně neformální, domluvíme se na setkání, až když skutečně někdo něco má. Nicméně v rámci větší otevřenosti ke studentům budeme na našem webu http://kumbal.vse.cz/kr důsledně informovat o konání schůzí CKR.

Je pravda, že kolejní radní jsou placeni SÚZ za asistenci při procesu ubytovávání?

Přijde mi to logické, protože KR se nemusí podílet podle žádného předpisu při nastěhovávání studentů. Pokud tak ale činí, je samozřejmě správné, že jsou za to placeni, protože je to práce navíc.

Stránky kolejních rad byly znovu uvedeny do provozu teprve nedávno. Proč to trvalo tak dlouho?

Web KR nefungoval dva roky, předtím se o něj staral Jakub Chmelík. Ten ale odešel ze školy, nikdo se o to nestaral a stránky byly mezitím zrušeny. Já jsem vytvořil nové stránky a také je spravuji. Najdete tam statuty KR, kontakty na všechny kolejní radní a zápisy z jednání CKR.

Jak funguje kolejní rada na Vackově?

Vackov je malá kolej a tudíž není tak anonymní. Při posledních volbách nejaktivnější kandidát obešel všechny pokoje, takže se k volbám dostavilo asi 40 procent lidí z celé koleje. To je ideální přístup a je to hlavně o té aktivitě. Většina studentů je bohužel dost pasivní a nemá o dění na koleji zájem.

Proč jsi chtěl být v kolejní radě?

Mám pocit, že můžu něco změnit, osobně nahlédnout do fungování kolejního systému. Zastávám názor, že co si neudělám sám, to nemám a snažím se proto být aktivní. Když něco vymyslím nebo za mnou někdo s něčím přijde, musím získat souhlas aspoň jednoho ze svých kolegů. Pak jdu za vedoucím koleje, panem Burianem, zda by bylo možno věc realizovat. Naposled jsem inicioval zakoupení mikrovlnky z peněz, které se vybraly za návštěvy a za pokuty, což bylo asi 2500 korun.

Na Vackově máte potíže s připojením na internet. Jak to KR řeší?

Připojení na Jarov mikrovlnným pojítkem je pomalé a často padá. Někdy jsme dokonce osvobozeni od platby za internet, protože připojení nefunguje minimálně sedm dní v měsíci. Loni na podzim jsme prostřednictvím Jana Macka, který se na Vackově stará o internet, požádali o navýšení kapacity pojítka. Po dvou měsících škola koupila pojítko za čtvrt miliónu a to se nám dodnes válí nevyužité na koleji. Věc má na starosti pracovník Výpočetního centra Tomáš Skřivan, vedoucí Oddělení síťové infrastruktury. Je možná důsledný při postihování nelegálního stahování dat, ale za čtvrt roku nebyl schopen vyřešit instalaci pojítka na střechu. Obrátili jsme se přímo na ředitele VC Igora Čermáka, ale ten nás odkázal zpátky na pana Skřivana.

Prý chcete prosadit zrušení poplatků za počítače?

Počítač je studijní pomůcka a škola by neměla klást překážky studentům. Navíc se tím odbourávají fronty na počítače ve škole, a škola tak nemusí nakupovat další. Chtěl bych navrhnout paušální poplatek za používání elektrických spotřebičů na kolejích, řekněme 50 korun měsíčně. Pro studenty by to bylo jednodušší, odpadly by kontroly a pokuty. Pro kolej by to bylo jednoznačně efektivnější – snížily by se administrativní náklady a vybralo by se víc peněz. Někteří studenti ale mohou být proti a argumentovat tím, že žádné spotřebiče nepoužívají.

Jaký máš názor na chystanou reformu kolejí?

Kolej dostává dotaci na lůžko tisíc korun měsíčně. Považuji za spravedlivé, aby dotace byla rozdělována mezi všechny studenty, i ty, kteří dojíždějí. Příspěvek na jednoho studenta se sníží, ale i tak se ubytování na koleji studentům vyplatí. Zájemců o kolej je za současnou cenu dvojnásobek. Podle mě se ale tento problém zcela nevyřeší dokud se nezavede školné. Škola jinak nikdy nebude mít dost peněz na ubytování pro všechny zájemce.

Kolej Vackov má SÚZ pouze v pronájmu. Co by se s ní stalo po reformě?

Peníze na nájem, tedy asi dva miliony ročně, jsou podle informací ředitele SÚZ vyčleněny z dotací kolejím. Nyní je pravděpodobně dostanou studenti, takže SÚZ prý nebude mít dostatek finančních prostředků k dalšímu pronájmu. Příští rok Vackov ještě fungovat bude, ale dál je jeho osud nejistý, cena za ubytování by musela vzrůst více než na ostatních kolejích.

Mohlo by tě zajímat: