Jak setřít prach z vážné hudby?

30. 4. 2009 | | Nezařazené

O tom, že vážná hudba není neaktuální a suchopárná, se nás pokusí
přesvědčit dva mnoho slibující mladí hudební skladatelé společně
s 25členným pěveckým sborem, smyčcovým orchestrem, dechovým kvintetem,
kapelou a operní pěvkyní 6. května na Vinohradech.

Vážná hudba mezi námi, mladými, dnes jen stěží hledá posluchače.
Máme ji spojenou s dobou minulou, s dobou našich prarodičů, s dobou,
která je nám vzdálená. Všichni sice v podvědomí nosíme Janáčky,
Smetany nebo Dvořáky, málokterý z nás ale ví, že vážná hudba stále
žije. Že jsou mezi námi autoři, kteří se jí aktivně zabývají,
skládají a koncertují. Autoři, hledající nové postupy, nové cesty, nový
koncept.

David Hlaváč a Jiří Hájek ve své tvorbě navazují na tradici evropské
vážné hudby, ale uchopují ji po svém – projektují do ní své vlastní
myšlení a představy, vnášejí vlastní invenci a kompoziční postupy. Své
pohledy na vážnou hudbu nám představí během svého autorského koncertu
6. května v sále Modlitebny Českobratrské církve evangelické na Korunní
ulici 60 v Praze 2. Je se na co těšit?

V rámci koncertu se vizuelně jistě nudit nebudeme. Uvidíme 25-tičlenný
smíšený sbor složený převážně ze studentů Gymnázia Jana Nerudy a
pražských vysokoškoláků, smyčcový orchestr, dechový kvintet, beatovou
kapelu a koncert dobarví také sametový soprán Zuzany Markové, sólistky
ostravské opery. Jako první zazní MISSA BREVIS, „krátká mše“
s částmi Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus a Agnus dei, z pera
osumadvacetiletého Davida Hlaváče, absolventa oboru Sklaby a dirigování na
Konzervatoři Jaroslava Ježka. „Jde o zhudebnění klasického mešního
ordinaria, které hudebně zpracovalo již spousta významných hudebních
skladatelů jako např. Palestrina, Händel, Beethoven nebo Verdi. Mé pojetí
vychází ze zajímavých spojení hudebních těles (smíšeného sboru,
smyčců, dechové sekce a obsazení klasické beatové kapely- pozn.red.) a
hudebních žánrů (klasické hudby, jazzu, gospelu a hudby populární-
pozn.red.),“ popisuje své dílo Hlaváč.

V druhé části večera zazní dvě skladby Jiřího Hájka (33),
absolventa Konzervatoře Jaroslava Ježka, oboru kytara, momentálně
posluchače čtvrtého ročníku pražské HAMU. Jeho autorský počin
„Člověk narozený z ženy“ je skladba pro soprán, hoboj, fagot, kytaru,
bicí nastroje a smyčcový orchestr . V díle Jiřího Hájka je skladbou
nejnovější a na koncertě tak proběhne premiéra. „Kompozice vychází
z prvků tzv. staré i nové hudby a svojí koncepcí se snaží být jakýmsi
mostem mezi minulostí a současností,“ říká o své skladbě Hájek a
dodává: „Projekt vznikal speciálně pro tuto příležitost a přímo pro
zpěvačku Zuzanu Markovou.“

Oba autoři jsou hudebníci na plný úvazek. David Hlaváč působí
v několika hudebních uskupeních, jako skladatel a aranžér spolupracuje
s řadou hudebních těles u nás i v zahraničí a k jeho dalším
profesním aktivitám patří spolupráce s divadlem – je autorem scénické
hudby k představením divadel Minor, Rubín, Nablízko a Zvoneček. Spolu
s textařem Matějem Podzimkem vytvořil 2 původní písně do seriálu Ulice
TV Nova. Jiří Hájek je autorem několika filmových hudeb, úspěšným
skladatelem na poli vážné hudby a již od začátku svého studia kompozice
se kromě koncertní hudby věnuje také spolupráci na scénických projektech
v obasti divadla a baletu. V červnu bude v pražském Rudolfinu uvedena jeho
skladba Ikarus v nastudování Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Koncert by měl být přehlídkou kompozic mladých tvůrců, snažících se
navázat na kvalitu, která zde byla, kvalitou, která v budoucnu
může být…

Mohlo by tě zajímat: