Jak vybíráme tu správnou partnerskou školu? Podle dobrého jména

26. 3. 2010 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Podobné řízení, které hledá nové partnerské univerzity po celém
světě, probíhá po celý akademický rok. Jak prozradila profesorka Hana
Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy a PR, jedná nyní škola
s univerzitami z USA, Holandska, Ruska, Chile a Bolívie, které nabízejí
magisterské studijní programy v anglickém jazyce.

Jaká kritéria bývají rozhodující při oslovení zahraniční
školy – její prestiž, ekonomický směr, umístění v hlavním městě,
počet studentů?

Jednoznačně dobré jméno a odborné zaměření.

Kdo se podílí na výběru nové partnerské univerzity?

V současné době přichází iniciativa nejčastěji ze strany odborných
kateder, které se zahraniční univerzitou spolupracují například v oblasti
vědy – často se jedná o kontakty z vědeckých konferencí. Pozvou
hostujícího profesora a na základě osobního kontaktu uzavřeme smlouvu.
Jinou možností je rozšiřování spolupráce se školami, které jsou členy
některé z mezinárodních sítí, například CEMS a další.

Mohou přijít/přicházejí sami vyučující cizích jazyků
s návrhem oslovit konkrétní univerzitu v zahraničí? Je jim
vyhověno?

Každé pracoviště může přijít s návrhem. Škola ale nevysílá studenty
na jazykové pobyty, takže spíše s návrhy přicházejí odborné katedry.
Pokud se jedná o školu, která nemá stejné odborné zaměření jako VŠE,
nenabízí magisterské studijní programy a nemá dostatečně dobré jméno,
návrh nepřijmeme. Pro některé obory však není bohužel stále možné
uzavírat partnerské smlouvy, protože fakulty nejsou schopny zajistit
reciprocitu, která je základním principem všech smluv.

Jak asi dlouho trvá navázání spolupráce dvou univerzit od
prvotního kontaktu po výjezd prvních studentů?

Pokud je oboustranný zájem, smlouvy uzavřeme velmi rychle a studenti, kteří
byli vybráni v rámci našeho výběrového řízení, mohou vyjet.
Například na školy, které nebyly v nabídce v okamžiku výběrového
řízení v minulém roce, protože jsme s nimi uzavřeli smlouvu později,
jsme vyslali dalších 25 studentů. Tato nová místa jsou nabízena
náhradníkům. I v tomto roce předpokládám, že ještě nějaká místa
pro akademický rok 2010/2011 přibudou.

Vyskytly se univerzity, které s VŠE spolupráci odmítly, anebo po
čase zrušily a naopak (ukončila VŠE spolupráci s nějakou zahraniční
školou)? Proč?

Ano, jsou školy, které o spolupráci s námi zájem nemají, protože již
mají své partnerské školy a nechtějí rozšiřovat síť anebo jejich
studenti nemají zájem studovat v zahraničí (to je problém zejména Velké
Británie a USA). My jsme také ukončili spolupráci s několika školami.
Důvodem byly především opakující se administrativní problémy,
nedostatečné jazykové vybavení vysílaných studentů anebo nezájem
studentů VŠE o méně atraktivní školu. Nicméně se jedná o výjimečné
případy.

Podle seznamu partnerských škol zveřejněných na stránkách OZS
má VŠE jednoznačně nejvíce spolupracujících univerzit v Německu (14),
němčina je přitom stále méně užívaný jazyk. Budete do budoucna
zohledňovat trendy ‚oblíbenosti‘ jazyků tím, že se pokusíte najít
více partnerů ve španělsky mluvících zemích?

Z 827 studentů si v letošním výběrovém řízení jako první volbu
vybralo němčinu 95 studentů a španělštinu si vybralo studentů 30. Pro
německy hovořící studenty nabízíme 55 míst, pro španělštináře
22 míst. Ani pro jeden z těchto jazyků neuvažujeme o rozšíření
nabídky. Při uzavírání nových smluv se snažíme podpořit angličtinu,
které je jednoznačně nejžádanější (640 studentů na 230 míst) a
rozšířit portfolio partnerských škol, kde je možno studovat v anglicky
vyučovaných programech.

Mohlo by tě zajímat: