Dostanu kolej? A jakou?

9. 5. 2001 | | Nezařazené

Kritéria pro ubytování na koleji se v příštím roce téměř nezmění. V akademickém roce 2002/2003 bude zaveden systém rezervací. Student, který jednou uspěje v řádném kole, bude mít zajištěno místo na koleji i v následujících letech.

Kritéria pro ubytování na koleji se v příštím roce téměř nezmění. V akademickém roce 2002/2003 bude zaveden systém rezervací. Student, který jednou uspěje v řádném kole, bude mít zajištěno místo na koleji i v následujících letech. Naopak s největší pravděpodobností se budou měnit kritéria pro přidělování jednotlivých bloků.

Akademický senát VŠE projednával kritéria pro přidělování kolejí na svém dubnovém zasedání. Senátorka Ing. Zdena Marešová připomněla, že v současném systému jsou zvýhodněni občané Slovenské republiky, a to kritériem dojezdové vzdálenosti. Podle dohody ministerstev školství obou států však musí být koleje poskytovány občanům SR za stejných podmínek jako občanům českým. Podle schváleného návrhu mají stejné podmínky jako Češi všichni cizinci. Senát také odsouhlasil zavedení rezervací od akademického roku 2002/2003.

Kritéria pro přidělení koleje zůstanou stejná jako letos: dojezdová vzdálenost, nutnost přestupu, sociální a zdravotní kritérium a celková délka studia. Ta nesmí překročit 6 let u studentů prezenčního studia. Student magisterského studia může na koleji bydlet nejvíce 6 let, student v bakalářském programu 3,5 roku a v navazujícím magisterském 2,5 roku. Díky nedůslednosti vedení kolejí mohli letos někteří studenti bydlet i delší dobu (viz březnové číslo Studentského listu). Do celkové délky studia se započítává i doba předchozího studia na VŠE, včetně nedokončeného. Držitelům průkazů ZTP a ZTP-P bude přednostně přiděleno ubytování již v řádném (prvním) kole. Ostatní zdravotní důvody budou zohledněny až při odvolání. Žádost o přezkoumání musí také obsahovat potvrzení od školní lékařky.

Jednotlivé bloky studentům přiděluje koordinátor ubytování volený CKR. Ten pak předá seznamy studentů kolejním radám na jednotlivých blocích, kde dále probíhá rozdělování pokojů. Na zasedání Centrální kolejní rady (CKR) v polovině května zřejmě dojde k podstatnější změně pravidel pro přidělování jednotlivých bloků. Podle člena rady Jakuba Chmelíka by nadále neměla být nejdůležitějším kritériem dojezdová vzdálenost. Zohlednit by se mělo především “stáří” studenta, tzn. ročník. Důležitou roli bude hrát i požadavek na připojení k internetu. Studenti, kteří uvedli do přihlášky, že žádají přípojku k internetu, budou přednostně umístěni na pokoje se zásuvkou. Počítačová síť je v současné době zavedena na Jarově I a III. Na Rooseveltově koleji budou mít připojení všechny pokoje. Poplatek za internet (200 Kč měsíčně) budou povinně platit všichni studenti, kteří o připojení v přihlášce požádali.

Přihlíží se také k tomu, na jaké koleji byl žadatel v minulém roce ubytován. Studenti, kteří žádají o stejný pokoj, kde už bydlí, by na svém místě měli zůstat. Výjimkou budou pokoje, ve kterých je nainstalována přípojka k počítačové síti. Obyvatelům těchto pokojů, kteří nežádají o připojení, bude muset být v případě velkého zájmu o internet přidělen jiný pokoj v rámci bloku. Nemusí se však obávat, že by “spadli” na horší blok. To se naopak může stát studentům, kteří byli ubytováni na “lepších” blocích až ve druhém kole ubytování. Ti jsou totiž umisťováni na bloky centrální ubytovatelkou podle momentálních možností a volných kapacit v průběhu roku.

Otázkou zatím zůstává situace na Rooseveltově koleji. Vyskytly se totiž pochyby o tom, zda kolej bude předána do užívání ještě před začátkem semestru. Ten se totiž přesunul již na 17. září. Ředitel SÚZ Ing. Zerzáň doufá, že se vše stihne včas, a kolaudace proběhne na přelomu srpna a září. V případě nedodržení termínu však podle Zerzáně náhradní ubytování pro studenty zajištěno nebude.

Mohlo by tě zajímat: