Jakým argumentačním faulům se vyhnout? I tomu se věnuje nový kurz

2. 2. 2016 | | Zprávy ze školy hlavni-tema_brezen

Fakulta podnikohospodářská (FPH) nabízí studentům nový předmět Kritické myšlení pod identem 3MA343. Kurz vznikl v rámci Katedry managementu. Je ohodnocen třemi kredity a mohou si ho zvolit studenti všech fakult bakalářského stupně studia.

I když se kurz vyučuje v češtině, u posluchačů se předpokládá alespoň pasivní znalost angličtiny, která umožní studium doporučených zdrojů. Výuka bude probíhat formou cvičení. ,,Cvičení budou interaktivní. Něco si vyzkoušet a trénovat je daleko přínosnější, než to jen slyšet,“ říká o kurzu Lucie Vrbová, garantka předmětu.

Během semestru si studenti potrénují odhalování relevantních informací, užívání správné argumentace či tvoření závěrů pomocí klíčových informací. Získané schopnosti využijí nejen v rámci svého budoucího zaměstnání, ale už i při pracovním pohovoru. ,,Zaměstnavatelé používají při pohovorech úkoly a otázky, na které studenti díky dovednostem získaným v tomto předmětu budou umět lépe odpovědět,“ uvádí Vrbová.

Studenty kurz zaujal

Mezi kritéria hodnocení patří aktivita na seminářích, zpracování semestrální práce, prezentace, absolvování průběžného testu a zpracování osobních lessons learned. To spočívá v ohodnocení svého rozvoje, které bude následně probráno a doplněno vyučujícím. Student tak získá zpětnou vazbu ze strany pedagoga, která  mu umožní objevit své silné stránky.

Z registrací vyplývá, že je o nový kurz vysoký zájem. ,,Již nyní při prvním vypsání jsme přidávali další cvičení, abychom uspokojili zájem studentů z registrací,“ dodává garantka.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: