Ještě ke studentským aktivitám

27. 3. 2002 | | Názory, Studentský život

Vážení studenti, tak jak jsem slíbila v minulém čísle Studentského listu, chci vás informovat o Pravidlech pro pořádání studentských akcí na VŠE. Pravidla jsou výsledkem intenzivních jednání vedení VŠE, studentské tajemnice a zástupců studentů.

Vážení studenti,

tak jak jsem slíbila v minulém čísle Studentského listu, chci vás informovat o Pravidlech pro pořádání studentských akcí na VŠE. Pravidla jsou výsledkem intenzivních jednání vedení VŠE, studentské tajemnice a zástupců studentů. Návrh jsem 12. února osobně projednávala s představiteli studentů v akademických senátech a následujícího dne byla otázce pravidel věnována pozornost při snídani s rektorkou. Ze všech setkání, ať už se zástupci vedení nebo se studenty, vzešly zajímavé připomínky a podněty, které byly do textu zapracovány. Jsem přesvědčena o tom, že pravidla jsou správným krokem k tomu, aby se studentské aktivity na VŠE mohly rozvíjet.

Takže vidíte, nejen slovy, ale i skutky vedení VŠE studentské aktivity podporuje. Pamatovali jsme i na to, že v některých případech společenských a zájmových akcí pořádaných studenty se organizátoři neobejdou bez sponzorských příspěvků a vzhledem k právním souvislostem není získání daru jednoduchou záležitostí. Proto v definitivní verzi dokumentu vedení jasně vyjádřilo, že je ochotno pomoci při získávání sponzorských darů.

Jsem přesvědčena o tom, že nová pravidla vytvářejí prostor pro všechny studenty, kteří mají dobrý nápad a chuť připravit něco zajímavého pro své kolegy. Současně bych vás ráda informovala o tom, že jsem se rozhodla osobně ocenit studentské akce, které vás nejvíce zaujmou. Obracím se proto na Studentský list, aby během semestru sledoval studentské aktivity a formou ankety požádal studenty o jejich zhodnocení. Doufám, že při akademickém plénu ve druhé polovině května budu mít tu čest vyhlásit tři nejzajímavější studentské akce a ocenit jejich organizátory.

Vaše
Jaroslava Durčáková
rektorka

Mohlo by tě zajímat: