Do děkanského křesla FNH usedne Jiří Schwarz

27. 5. 2003 | | Nezařazené

Novým děkanem Fakulty národohospodářské byl dne 12. května 2003 zvolen Ing. Jiří Schwarz z katedry ekonomických teorií. Tento jediný kandidát na nejvyšší post fakulty získal v tajných volbách akademického senátu hlas osmi z dvanácti přítomných senátorů. Po jmenování rektorkou se nový děkan ujme svého úřadu začátkem července tohoto roku.

Novým děkanem Fakulty národohospodářské (FNH) byl dne 12. května 2003 zvolen Ing. Jiří Schwarz z katedry ekonomických teorií (KET). Tento jediný kandidát na nejvyšší post fakulty získal v tajných volbách akademického senátu hlas osmi z dvanácti přítomných senátorů. Po jmenování rektorkou se nový děkan ujme svého úřadu začátkem července tohoto roku.

Týden před samotnou volbou proběhlo představování kandidátů na post děkana, kde ing. Schwarz přednesl svoji vizi dalšího vývoje a rozvoje fakulty. Ve svém projevu vyslovil nespokojenost s aktuálním stavem fakulty, zejména co se týče nízkého zájmu uchazečů o studium na ní v porovnání s ostatními fakultami, a načrtl možná východiska. Největší diskuzi vyvolala příprava nových studijích oborů a snaha o provedení zásadních změn v obsahu studia u oborů stávajících. „Uskutečnění těchto změn povede k modernizaci profilu absolventa. Očekáváme, že naši fakultu učiní atraktivnější, než je doposud,“ uvádí ing. Schwarz. V podstatných bodech se ve svém vystoupení ztotožnil s programem, se kterým kandidovali senátoři seskupení okolo prof. Holmana.

Mezi konkrétní kroky, kterými chce ing. Schwarz ovlivnit život fakulty již od příštího semestru, patří např. odstranění administrativních opatření, jako je omlouvání neúčasti potvrzením o pracovní neschopnosti, zjednodušení systému přihlašování a odhlašování zkoušek nebo zvýšení počtu termínů bakalářských a státních zkoušek. Budoucí děkan se chce také zaměřit na kvalitu výuky na FNH. „Od počátku zimního semestru nebudu tolerovat špatnou výuku, o níž budu mimo jiné informován prostřednictvím anonymních studentských anket v průběhu semestru. Věřím, že se mi podaří rovněž během prvního roku mého funkčního období vyřešit největší problémy s výukou ekonomie,“ nastiňuje ing. Schwarz své první cíle. Rovněž slibuje, že se pokusí odstranit administrativní omezení bránící studentům nespokojeným s obsahem či úrovní výuky na FNH v přestupu na jinou fakultu v rámci VŠE. Toto opatření podle něj povede k okamžitému tlaku na zkvalitnění výuky na FNH.

Členy svého kolegia ing. Schwarz dosud vybrané nemá. Předpokládá ale, že sníží počet proděkanů ze současných čtyř na tři. Připouští také, že si chystaná opatření v rámci fakulty vyžádají určitá personální opatření. Zároveň ale dodává, že nepůjde o žádné vyřizování osobních účtů: „To nepřipadá v úvahu. Pouze by to odlužovalo nepříjemné období, které Národohospodářská fakulta začíná opouštět.“

Mohlo by tě zajímat: