K výhře mi stačily znalosti z přednášek marketingu

7. 4. 2010 | | Rozhovory, Studentský život

Studentská soutěž Manažerská výzva zná vítěze. Stal se jím Václav
Havránek z Fakulty podnikohospodářské VŠE, který předložil nejlepší
komunikační strategii portálu M-journal. Za odměnu bude moci svůj projekt
realizovat v praxi.

Kde jsi o soutěži slyšel poprvé?
Sám bych se asi k zadání nedostal, ale lidé z M-journalu zacílili
soutěž především na studenty a propagovali ji na různých vysokých
školách.

Takže ses o Manažerské výzvě dozvěděl na Vysoké škole
ekonomické?

V zimním semestru jsem měl zapsaný kurz Marketing na internetu s Václavem
Stříteským, který nás o soutěži informoval. Vypracování komunikační
strategie pro M-journal přijímal jako seminární práci pro předmět.

Proč ses rozhodl místo klasické seminárky pro tento
úkol?
Lákavý byl především malý rozsah, a proto i nižší
časová náročnost. A také mi to přišlo jako rozumnější volba, než
smolit z knížek a článků nějakou teoretickou seminární práci, která
by si pak našla místo jen v nějaké zapadlé složce mého počítače.

Jak přesně znělo zadání soutěže?
Úkolem bylo vytvořit projekt komunikační strategie portálu Marketing
Journal pro první pololetí roku 2010, který by vedl ke zvýšení
návštěvnosti o dvě stě procent oproti současnému stavu. Rozsah měl
činit tři normostrany, plus přílohy. Rozpočet na opatření byl stanoven na
300 tisíc korun.

Řešil jsi úkol sám nebo s dalšími lidmi?
Projekt nebyl rozsahem velký, takže jsem jej vypracoval celý sám.

Pomáhal ti i někdo z profesorů VŠE? Jakým
způsobem?

Kromě toho, že bych se bez pana Stříteského o soutěži ani nedověděl,
tak jsem si od něj také nechal poradit ohledně čísel. Ověřoval jsem si,
jestli nejsou úplně mimo realitu.

Jak moc byl pro Tebe projekt časově náročný?
Zadání jsem se dověděl s velkým předstihem, měl jsem tedy hodně času
si všechno promyslet. Do diáře jsem si průběžně poznamenával nápady,
takže si ho stačilo dva večery před termínem prolistovat a všechno nějak
rozumně spojit v jeden projekt.

Pokud bys měl vyjmenovat hlavní přednosti tvé práce, díky
kterým jsi zvítězil, jaké by to byly?

Pravděpodobně se mi podařilo vypíchnout správné oblasti, na kterých je
potřeba zapracovat. Nezaměřil jsem se jen na propagaci brandu, ale
především na zlepšení obsahu a na spoluvytváření hodnoty s uživateli.
Celý projekt jsem měl navíc přehledně strukturovaný a v neposlední
řadě si myslím, že jsem odvedl dobrou práci při osobní obhajobě.
I když připouštím, že jsme se v několika bodech s porotou
rozcházeli.

Čím ses řídil při vytváření komunikační strategie? Co bylo
podle Tebe třeba nejvíce zlepšit?

Řídil jsem se asi především intuicí. Přistupoval jsem k problému ze
strany uživatele a hodnotil jsem, jaké aspekty se mi z této pozice líbí a
jaké nikoliv. Ale jako nejzákladnější nedostatek mi přišlo to, že jsem
o portálu M-journal před soutěží vůbec nevěděl. Proto jsem se zaměřil
ve velké míře na brandbuilding.

Můžeš podrobněji uvést, jak portál docílí toho, aby jej znalo
více lidí?

Uvažujeme o nějakých bannerech, letácích, zlepšení práce na
sociálních sítích, kromě toho chceme zapůsobit více na studenty škol
s marketingovým zaměřením a dále zapracovat na linkbuildingu. Zvažujeme
také možnosti spolupráce s jinými příbuznými portály.

Kde jsi získal praxi potřebnou k výhře soutěže?
Popravdě, za svojí praxi se téměř stydím, protože kromě brigád jsem se
nijak zvlášť neuplatnil. O to více mě překvapil úspěch v Manažerské
výzvě, zvlášť když jsem se k svým praktickým zkušenostem při
obhajobě přiznal.

Stačily Ti znalosti z přednášek marketingu na VŠE?

Při vybírání vedlejší specializace jsem si vybíral tak dlouho, až jsem
přebral a nevybral jsem si marketing. Nemůžu proto úplně objektivně
hodnotit, ale marketingové předměty, které jsem absolvoval, byly vždy
zábavné a zajímavé a pro soutěž bohatě stačily.

Pomohla Ti výhra získat nějaké nové kontakty, případně
pracovní příležitosti?

Zatím nemám nic nového, ale věřím, že jsem ukázal, že mám hlavu
otevřenou, a ne děravou. Doufám, že se mi ještě podaří můj úspěch
v soutěži lépe zužitkovat.

Mohlo by tě zajímat: