Kampaň k volbám do akademického senátu FNH vrcholí

20. 3. 2003 | | Nezařazené titulní obrázek

Dnes se koná první kolo voleb do Akademického senátu Fakulty národohospodářské. Předchází mu rozsáhlá předvolební kampaň i obsáhlé diskuze na všech úrovních. V následujícím textu přinášíme shrnutí dosavadních snah kandidátů přesvědčit voliče, že právě jejich hlas je ten, který rozhodne.

Dnes se koná první kolo voleb do Akademického senátu Fakulty národohospodářské. Předchází mu rozsáhlá předvolební kampaň i obsáhlé diskuze na všech úrovních. V následujícím textu přinášíme shrnutí předvolebních nálad i dosavadních snah kandidátů přesvědčit voliče, že právě jejich hlas je ten, který rozhodne.

Ví někdo, kdo vlastně kandiduje?

Seznam navržených kandidátů je k nahlédnutí na nástěnce Akademického senátu FNH. Nikde jinde jej však nalézt nelze, internetové stránky senátu ani fakulty takovou informaci neposkytují. Stávající předsedkyně senátu doc. Alena Hadrabová k tomu říká: „Kandidátní listina visí na nástěnce AS FNH, jak nám ukládá volební a jednací řád AS FNH.“ Stejné odpovědi se zájemce dočká i na sekretariátu fakulty. Vytištěný seznam nedostane, z nástěnky si jej ke zkopírování půjčit nemůže, jedinou možností je opsat si „ručně“ jméno po jménu.

Aktuální seznam navržených kandidátů tak naleznete alespoň na konci tohoto článku. Během úterý se kandidatury vzdal Mgr. Ing. Daniel Váňa z Katedry hospodářských dějin. Důvod tohoto kroku se nám dosud nepodařilo zjistit.

Takhle se dělá kampaň

Předvolební kampaň, která se v těchto dnech vede, zřejmě nemá, co se svého rozsahu a masivnosti týká, v celé porevoluční historii Vysoké školy ekonomické obdoby. Zahrnuje nejen tradiční vylepení plakátů po celé škole, ale i osobní rozdávání letáčků, progresivní zasílání hromadných e-mailů všem studentům fakulty či nepříliš férové šíření různých polopravd a pomluv o protikandidátech. Ale vše postupně.

Na iLISTu jsme již psali o nepodložených zprávách tvrdících, že dva z kandidátů, Ing. Miroslav Ševčík a prof. Robert Holman, oba z Katedry ekonomických teorií (KET), se hodlají v případě svého zvolení do senátu zasadit o zrušení oboru Regionalistika a veřejná správa. Blíže viz článek Ševčík a Holman: regionalistiku nezrušíme, ve kterém naleznete vyjádření všech zainteresovaných osob i následnou diskuzi pod článkem.

Volby do AS FNH 2003
Kampaň okruhu kandidátů kolem katedry ekonomických teorií před volbama do AS FNH

Na počátku tohoto týdne zahájili svou kampaň akademičtí i studentští kandidáti sdružení kolem KET, kteří zastávají zejména společné stanovisko v kauze kolem podzimního odvolání prof. Holmana z výuky. Právě Holman, jeden z kandidátů, k tomu říká: „Já a mí kolegové vedeme otevřenou volební kampaň, podepsali jsme se pod společný program a oslovujeme s ním voliče.“ Zmiňovaný volební program lze v několika posledních dnech spatřit takřka na každé chodbě, příchozí jej od rozdávajících studentů dostanou i při příchodu do budovy školy. Podle tohoto prohlášení slibují kandidáti po svém zvolení výrazné změny ve fungování fakulty, způsobu výuky i administrativních záležitostech.

V této souvislosti někteří upozorňují na značně omezené rozhodovací možnosti a pravomoci fakultních senátů. Ty mají ale možnost volit a odvolávat děkana fakulty. Právě té by chtěli kandidáti kolem KET podle svého programu k prosazení svých cílů využít. Doc. Hadrabová, která letos také kandiduje, však říká: „Co se týče volebního programu – žádný nemám. Byla jsem navržena jako zástupce katedry životního prostředí a jediné, co mi z toho vyplývá, je pracovat v senátu v souladu s tím, co senátu ukládá a umožňuje vysokoškolský zákon, a neslibovat nic, co akademický senát fakulty ovlivňovat nemůže a nesmí.“

Akademický spam

Z iniciativy prof. Milana Žáka z Katedry hospodářské politiky vzešla jako reakce na publikování výše uvedených letáků následující výzva k akademické obci:

Níže podepsaní členové akademické obce vědomi si své odpovědnosti za budoucnost Fakulty vyzývají všechny členy obce k zodpovědné účasti ve volbách do akademického senátu Fakulty.

Pro řádné demokratické fungování senátu pokládáme za prospěšné, aby v senátu byli pokud možno zástupci všech součástí Fakulty (tj. kateder, institutů, oborů, stupňů, …).

Vyzýváme tímto všechny voliče, aby bez ohledu na svoji vlastní příslušnost přihlédli při své volbě k výše popsanému principu.

Výzvu podle prof. Žáka podepsala jen do úterního poledne více než polovina všech pedagogických pracovníků fakulty. Ve stejný den odpoledne pak prof. Žák rozeslal hromadný e-mail adresovaný studentům národohospodářské fakulty. V něm nabízí studentům jako protiváhu k programu lidí kolem KET alternativní kandidátku zbylých kandidátů z řad akademických pracovníků. „Tato kandidátka je výsledkem širokého konsensu akademických pracovníků a neslouží jen úzké zájmové skupině, která se zneužitím osobního sporu snaží (byť demokratickým způsobem) uchopit moc na Fakultě,“ píše Žák ve svém dopise. Dále varuje před nebezpečnými důsledky jednostranné volby. Následuje seznam zmíněných kandidátů a plné znění již uvedené výzvy k akademické obci.

Obsah e-mailu, zejména spojení původní celofakultní výzvy s „alternativní“ kandidátkou, rozvinul rozsáhlou debatu. Student Honza v diskuzi na iLISTu píše: “Nechali si podepsat nějaké učitele pod nicneříkající blábol o tom, že je dobré volit vyváženě. Potom to prezentovali v emailu studentům tak, jako že ti podepsaní jsou proti Holmanovi a KET.“ Nad e-mailem se podivuje i prof. Holman: „Nechce se mně věřit, že by se učitelé podepisovali pod nějakou výzvu ‘proti mně‘. Jedná se asi jen o iniciativu profesora Žáka, který akademické obci představil kandidátku osmi učitelů, jejíž vznik byl iniciován kolegiem děkana.“ Od uvádění svého jména na „konsenzuální“ kandidátce se ve středu distancovala Ing. Eva Kindlová.

Prof. Holman ještě v pozdní noci rozeslal studentům svou reakci na Žákův dopis, ve kterém obhajuje svůj volební program. Ten také připojuje do přílohy svého e-mailu.

Pravidla hry jsou dána

První kolo voleb probíhá ve čtvrtek 20. března 2003 od 9.00 do 18.00 hodin v zasedací místnosti fakulty národohospodářské č. nb36a. Zúčastnit se jej mohou všichni členové akademické obce fakulty. V souladu s vysokoškolským zákonem a jednacím a volebním řádem senátu mohou studenti volit i akademické kandidáty a naopak. To je rozdíl oproti jiným fakultám, kde studenti volí jen studenty a akademičtí pracovníci jen akademické pracovníky. Konečný poměr v senátu však přesto bude 4 studenti proti 8 akademickým pracovníkům. Všechny vybrané kandidáty je nutné na hlasovacím lístku zaškrtnout, lístek bez jakéhokoliv zaškrtnutí je neplatný.

Aby byly volby platné již v prvním kole, je v nich nutná minimálně 30% účast akademické obce FNH. Není-li toho dosaženo, opakují se volby se stejnou podmínkou znovu po týdnu. Pokud ani pak není dosaženo minimální účasti, koná se po dalším týdnu kolo třetí, ve kterém již není celkový počet hlasujících rozhodující.

Aktuální seznam navržených kandidátů

Akademičtí pracovníci

Hadrabová Alena

Holman Robert

Kindlová Eva

Kotýnková Magdalena

Macháček Jaroslav

Mates Pavel

Sirůček Pavel

Šaroch Stanislav

Ševčík Miroslav

Šíma Josef

Tajovský Ladislav

Vostrovská Zdenka

Studenti

Čáp Ondřej

Gažo Richard

Chocholová Zuzana

Jetmar Marek

Kratochvíl Jiří

Lipka David

Melichar Jan

Mirvald Michal

Pardupa Martin

Sedláček Martin

Skyba Radovan

Svoboda Miroslav

Šmejk Petr

Štěpánková Kateřina

Fotoreportáž z místa voleb

Volby do AS FNH 2003
Studentka rozdávající předvolební letáčky před volební místností.

Volby do AS FNH 2003
Propagační stoleček

Volby do AS FNH 2003
Prof. Holman a Ing. Ševčík před volební místností.

Volby do AS FNH 2003
Fronta před volební místností.

Volby do AS FNH 2003
Volební místnost.

Volby do AS FNH 2003
Volební místnost.

Mohlo by tě zajímat: