Karta studenta jako průkazka MHD

15. 1. 2001 | | Zprávy ze školy

Dopravní podnik bude zavádět nové kmenové listy. Jedním z možných řešení je použití studentské průkazky jako kmenového listu. To je možné pouze za určitých předpokladů. Dopravní podnik také uvažuje o rozšíření prodejních míst například i na koleje.

Dopravní podnik bude zavádět nové kmenové listy. Jedním z možných řešení je použití studentské průkazky jako kmenového listu. To je možné pouze za určitých předpokladů. Dopravní podnik také uvažuje o rozšíření prodejních míst například i na koleje.

Na nových kmenových listech MHD nebude, podle zákona o ochraně osobních údajů, možné používat jako identifikační znak rodné číslo. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DP) se rozhodl zavést od 1. 2. 2001 nové průkazky, na kterých bude identifikátorem již nikoliv rodné číslo jako doposud, ale vygenerované číslo. Tyto průkazky budou dále vybaveny elektronickým nosičem dat. Pro vysokoškoláky jsou vedle této možnosti ze strany DP připraveny, podle vyjádření Mgr. Oldřicha Hanuše, vedoucího odboru odbytu a tarifů MHD, dva možné způsoby řešení. DP uzná průkazku studenta jako kmenový list MHD. „Tyto průkazky musí být vybaveny elektronickým nosičem dat a databáze studentů musí být vysokou školou průběžně aktualizována,” uvedl Hanuš s tím, že „v tomto případě by pro výdej kupónu byla použita data z průkazky. Předpokladem je souhlas studenta s předáváním dat. Jedná se pouze o jméno, příjmení a identifikační číslo průkazky.” Druhou možností je podle Hanuše varianta, kdy DP bude vydávat časové jízdenky na základě předání osobních údajů mezi školou a DP. „V tomto případě bude DP požadovat ve stanovených termínech doklad o studiu na příslušné škole, pokud příslušná vysoká škola neumožní verifikaci databáze studentů, vedenou dopravním podnikem,” vysvětlil hanuš. Spolupráce s VŠE v rámci uvedených možností zatím, podle Hanuše, zahájena nebyla. Spolupráce byla přeběžně projednána ve smyslu první možnosti s ČVUT. Současnou průkazku studenta VŠE s čárovým kódem použít nelze, protože na ni kromě rodného čísla není uvedeno jiné k tomuto účelu použitelné číslo. DP uvažuje o rozšíření prodejních kapacit i na místa s vysokou koncentrací studentů, například na studentské koleje. Na závěr Hanuš dodal, že se v nejbližších měsících nepočítá se zvýšením jízdného.

Mohlo by tě zajímat: