Komu chutná v menze Italská?

6. 4. 2006 | | Rozhovory

Za jeden z prvních výrazných kroků nového rektora vstříc studentům lze považovat nedávnou anketu týkající se spokojenosti se službami menzy Italská. Na otázku jak vedení školy s jejími výsledky naloží, odpovídá prorektorka pro PR prof. Hana Machková.

Za jeden z prvních výrazných kroků nového rektora vstříc studentům lze považovat nedávnou anketu týkající se spokojenosti se službami menzy Italská. Na otázku jak vedení školy s jejími výsledky naloží, odpovídá prorektorka pro PR prof. Hana Machková.

Odkud vzešel impuls zabývat se spokojeností se službami menzy?

Řada zaměstnanců i studentů si neformálně stěžovala na horšící se kvalitu stravování v menze. Proto se nové vedení rozhodlo zjistit, je-li kritika ojedinělá či zda je akademická obec skutečně nespokojena. K dnešnímu dni (21. března) odpovědělo na anketu již více než 6 800 respondentů, což svědčí o nebývalém zájmu.

Týká se tato anketa pouze menzy Italská, nebo stravovacích možností na VŠE obecně a proč?

Anketa se týká pouze menzy Italská, která je v současné době nejvíce problematická.

Kdy budou známy výsledky, jakým způsobem budou zveřejněny a jaká další opatření lze předpokládat?
Budou výsledky konzultovány se společností Eurest?

Výsledky ankety budou známy počátkem měsíce dubna a budou zveřejněny na webových stránkách VŠE. Výsledek ankety bude použit jako argumentační podklad pro jednání s provozovatelem menzy společností Eurest.

Chodí pan rektor do menzy? Chutná mu tam?

Pan rektor do menzy chodí pravidelně, neboť i pro něj je menza základní možností rychlého stravování. Pan rektor by nechtěl svým názorem ovlivnit probíhající anketu.

Co brání přímým dotacím na stravování (oproti dotacím na bydlení, které již přímé jsou)?

Poskytování dotací na stravování se řídí příslušnou právní normou. Výše dotace na studentské jídlo ze státního rozpočtu činí od 1. října 2005 zhruba 23 korun. Nedomnívám se, že by bylo v současné době možné poskytovat přímé dotace. Podle našich informací to neumožňuje zákon.

Co by nový rektor (resp. jiná relevantní osoba) řekl na tvrzení, že Eurest získal na VŠE na Žižkově přinejmenším dominantní postavení, ne-li monopol, a zlepšení služeb by prospěla konkurence?

I novému vedení školy se zdá postavení Eurestu silné. Diskutabilní je propojení menzy a akademického klubu. V současné době zvažuje vedení školy možnost provozování kavárny v Rajské budově při vstupu do atria, kde by studenti mohli využívat přednosti rychlého občerstvení v příjemném prostředí. Pokud se podaří zajistit technické podmínky a zdá se, že ano, tak by následovalo vypsání výběrového řízení a kavárna by mohla být otevřena v průběhu zimního seme­stru.

Mohlo by tě zajímat: