Kreditní systém polopaticky (2. díl)

27. 1. 2004 | | Nezařazené

V prvním díle seriálu jsme si řekli, že musíme jasně rozlišovat mezi pojmy poukázka a kredit. Poté jsme podrobně rozebrali poukázky, včetně zapsaných a použitých. Dnes se podíváme na klíčový pojem, kterým je kredit. Také si vymezíme, co to jsou ztracené poukázky.

V prvním díle seriálu jsme si řekli, že musíme jasně rozlišovat mezi pojmy poukázka a kredit. Poté jsme podrobně rozebrali poukázky, včetně zapsaných a použitých. Dnes se podíváme na klíčový pojem, kterým je kredit. Také si vymezíme, co to jsou ztracené poukázky.

Absolvuje-li student zapsaný předmět úspěšně, získává za něj kredity. Kredity si můžeme představit jako odměnu za složené předměty. Počet získaných kreditů za úspěšně absolvovaný předmět je roven počtu poukázek, které bylo nutno na zakoupení předmětu vynaložit.

Petr dostal na konci prvního semestru zápočet z makroekonomie. Získal za ni tedy 3 kredity.

Nepodaří-li se studentovi dokončit předmět úspěšně (má nezapočteno nebo čtyřku), žádné kredity za něj nedostane. Nicméně se mu samozřejmě nevrací ani příslušné poukázky, kterými zaplatil za zapsání kurzu.

Petrovi se narozdíl od makra nepovedla písemka z mikroekonomie, dostal nezapočteno. Žádné kredity tedy za mikroekonomii nezískal.

Pro lepší představu o tom, jak si student stojí, se evidují takzvané ztracené poukázky. Nejedná se o nic jiného, než o součet všech poukázek, za které student nakoupil předměty, které se mu však nepodařilo složit (tzn. nezískal za ně příslušné kredity). Ztracené poukázky jsou součástí použitých poukázek.

Petr má po prvním semestru 3 ztracené poukázky za neúspěšnou mikroekonomii.

Můžeme si opět představit, že i získané kredity se studentovi ukládají u školy na jakýsi „kreditní účet“. Student má tak jakoby dva různé účty. Jeden na poukázky, ze kterého platí za zapsané předměty, a druhý na kredity, které se mu tam připisují za úspěšně absolvované kurzy.

Na konci prvního semestru má tedy Petr celkem 3 získané kredity. Pro nákup předmětů do dalších semestrů mu zbývá 139 poukázek.

Třetí pokračování seriálu nastíní, cože jsou to rezervní poukázky či jak je to s poukázkami a kredity při řádném omluvení předmětu.

Mohlo by tě zajímat: