Krok ke studentům

1. 4. 2001 | | Studentský život

K 1. únoru 2001 byl zvolen do čela Fakulty informatiky a statistiky děkan prof. Ing. Richard Hindls, CSc. Jedním z jeho stěžejních cílů je zlepšit komunikaci mezi vedením fakulty a studenty. K tomu uvádí: „Je to klíčový předpoklad řešení problémů, známých či skrytých, které provázejí a znesnadňují studium. Rozhodl jsem se proto – jako počáteční krok – jmenovat tajemníka FIS pro studentské záležitosti.

K 1. únoru 2001 byl zvolen do čela Fakulty informatiky a statistiky děkan prof. Ing. Richard Hindls, CSc. Jedním z jeho stěžejních cílů je zlepšit komunikaci mezi vedením fakulty a studenty. K tomu uvádí: „Je to klíčový předpoklad řešení problémů, známých či skrytých, které provázejí a znesnadňují studium. Rozhodl jsem se proto – jako počáteční krok – jmenovat tajemníka FIS pro studentské záležitosti. Mělo by jít o jakéhosi ombudsmana, poradce, most mezi vedením fakulty a studenty.“ Náplní jeho práce je například sbírat podněty, problémy a případně stížnosti od studentů a předávat je kompetentním strukturám. Dalším úkolem je zveřejňovat výsledky řešení těchto podnětů a radit začínajícím studentům. Tajemníkem byl jmenován student pátého ročníku Jakub Fischer. Fischera lze kontaktovat v místnosti č. 427 nebo emailem fischer@vse.cz. Děkan Hindls předeslal, že bude během svého funkčního období pořádat setkání se studenty.

Mohlo by tě zajímat: