Kurs amerického práva v angličtině

10. 9. 2003 | | Nezařazené

Zajímá Vás americké právo? Chcete poznat právní rámec podnikání v USA a vztah právního systému a ekonomické prosperity? Chcete si vyzkoušet způsob výuky americké právní školy? Katedra práva, FMV VŠE ve spolupráci se John Marshall Law School Chicago, Společností pro právní a ekonomické vzdělávání Praha vypisují kompaktní kurs „PRA320 Americké právo“.

Zajímá Vás americké právo? Chcete poznat právní rámec podnikání v USA a vztah právního systému a ekonomické prosperity? Chcete si vyzkoušet způsob výuky americké právní školy?

Katedra práva, FMV VŠE ve spolupráci se John Marshall Law School Chicago, Společností pro právní a ekonomické vzdělávání Praha vypisují kompaktní kurs

PRA320 Americké právo

2 kreditový předmět v angličtině, výuka koncem října a v polovině listopadu 2003.

Vyučující: prof. Michael P. Seng, John Marshall Law School a kolektiv

Zařazení

oborově volitelné pro FNH, CVV (či dle domluvy na fakultě) pro ostatní

Anotace

Americký právní systém. Základní orientace v systému common law. Ukázkové právní případy. Ekonomie a právo. Americká ústava, federalismus, lidská práva a svobody. Postavení obchodních společností a regulace podnikání, základy smluvního práva. Přednášky zahraničních vyučujících převážně v angličtině

Požadavky na ukončení

účast na semináři a aktivita při diskusích, písemná zkouška (formou testu nebo krátké eseje)

Obsah (osnova)

Registrace

osobně na katedře práva (počet míst v kurzu je omezen), sl. Margita Šeráková, 221NB

Další informace

k průběhu a náplni kursu u Ing. Radovana Kačína na adrese k a c i n (at) v s e . c z 

Cíl předmětu (česky)

Kurs je určen pro studenty oboru Podnikání a právo, hlavní specializace Komerční právo a vedlejší specializace Právo v podnikání, mohou si ho volit i ostatní studenti VŠE. Kurs vyučovaný převážně zahraničními vyučujícími je určen také pro ty, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti odborné právnické angličtiny.

Podmínkou je absolvování PRA101 Právo a PRA102 Obchodní právo nebo souhlas garanta, doporučuje se PRA523 Srovnávací obchodní právo.

Cílem kursu je umožnit zájemcům orientovat se v angloamerickém právním systému. Výklad je zaměřen na základní členění tohoto systému a odlišnosti od kontinentálního práva. Kurz bude dle zaměření vyučujících doplněn o pokročilejší témata (právo internetu, monopoly, právo životního prostředí, ekonomie a právo, duševní vlastnictví). Záměrem je rovněž poukázat na vliv státní regulace a soudních rozhodnutí na společnost.

Literatura

Knapp, Viktor: Velké právní systémy (Úvod do srovnávací právní vědy), C. H. Beck, Praha, 1996, 248 stran, ISBN 80-7179-089-3.

další literatura k prostudování

Informace k obsahu a formě

Mohlo by tě zajímat: