Kvestor Kříž odvolán

7. 3. 2006 | | Zprávy ze školy

VŠE bude mít od dubna nového kvestora. Rektor Richard Hindls okamžitě po svém nástupu do funkce 1. února odvolal dosavadního kvestora Jiřího Kříže.Kvestor řídí provoz školy, spravuje její majetek a finance. Profesor Hindls ale s jeho prací nebyl spokojen. Oznámení o konkursu na nového kvestora se na webu školy objevilo už den poté, co Hindls nastoupil do funkce.

VŠE bude mít od dubna nového kvestora. Rektor Richard Hindls okamžitě po svém nástupu do funkce 1. února odvolal dosavadního kvestora Jiřího Kříže.Kvestor řídí provoz školy, spravuje její majetek a finance. Profesor Hindls ale s jeho prací nebyl spokojen. Oznámení o konkursu na nového kvestora se na webu školy objevilo už den poté, co Hindls nastoupil do funkce.

„V řízení kvestorátu začaly dlouhodobě převládat některé negativní stereotypy. Ty podle mého názoru byly příčinou toho, že administrativa VŠE postupně přestávala být efektivně fungujícím servisem plně podřízeným činnosti školy i fakult, tedy servisem, kterým byla v minulosti,“ zdůvodňuje odvolání Kříže nový rektor. „I přes nesporně velké pracovní nasazení pana kvestora (…) jsem došel k názoru, že nutně nazrála doba změny na tomto manažerském postu,“ dodává rektor Hindls a uvádí problémy jako je nízká kvalita stravování v menze, neefektivní fungování Centra doktorandských a manažerských studií a jiné.

„Nevím, kterou minulost měl pan rektor na mysli,“ namítá dnes už bývalý kvestor Kříž. Ten byl ve funkci téměř po celou porevoluční historii VŠE. Konkurs vyhrál koncem roku 1991. „Odvolací dopis pana rektora neobsahuje žádné zdůvodnění mé výměny,“ brání se Kříž. O Hindlsově záměru odvolat ho z funkce se podle svých slov dozvěděl od jiných.„Administrativu školy jsem přebíral v žalostném stavu ekonomiky, s rozestavěným areálem na Jižním Městě a v kritické provozní situaci. To, že dnes máme plně funkční areál na Žižkově i na Jižním Městě, že máme Novou aulu, Rajskou budovu, rekonstruovaný objekt menzy atd., to nespadlo z nebe. Stejně tak zcela zdravá je i ekonomická situace školy,“ říká Kříž.

Zájemci o jeho místo se mohli hlásit do počátku března. Výkonem funkce byla prozatím pověřena Ing. Ludmila Issová, vedoucí oddělení souhrnného plánu, které podléhá kvestorátu. Už na počátku dubna by se pak měl ujmout funkce Křížův nástupce.Rektor Hindls po svém zvolení v listopadu Studentskému listu řekl, že bude první opatření ve svojí nové funkci důkladně konzultovat s děkany. Odvolání kvestora patrně bylo výjimkou, přinejmenším jeden z děkanů se podle informací SL o odvolání kvestora dozvěděl až z internetu.

Mohlo by tě zajímat: