Letošní prváci na FMV už nemají finteo

2. 12. 2022 | | Prvácké číslo, Zprávy ze školy Finteo

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) provedla změny ve studijních plánech. Od tohoto semestru studenti prvního ročníku nebudou mít předmět Finanční teorie, politika a instituce, studenty přezdívaný jako „finteo“. Předmět tímto zůstane vyučován pouze na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ). Dle proděkana pro pedagogickou činnost FMV, Daniela Housky, je jeden z důvodů vyřazení předmětu snaha o posílení výuky cizích jazyků i výuky některých předmětů v angličtině a v neposlední řadě větší důraz na profilové předměty studijních programů pro získání klíčových kompetencí absolventů.

Předmět byl proto z nových studijních programů zcela vymazán. U oboru Cestovní ruch finteo nahradila hodina druhého povinného jazyka navíc ve druhém a čtvrtém semestru. Ve studijních plánech Mezinárodního obchodu a Mezinárodních studií a diplomacie se však objevily nové předměty. U mezinárodního obchodu je to předmět Mezinárodní obchodní jednání a protokol, u diplomacie a mezinárodních studií Poznání v mezinárodních vztazích a diplomacii. Změny byly provedeny i v sylabu anglického studijního programu International Business, zde byl předmět nahrazen předmětem International Financial Management. Sylabus anglického programu International and Diplomatic studies zůstal beze změn. Sylabus se však mění i tento semestr pro stávající studenty. Předmět je v průběhu semestru rozdělen do dvou oddělených částí, přičemž na konci každé z nich si studenti napíšou test.

Finteo je dlouhodobě pro studenty obávaným předmětem a to především kvůli jeho neúspěšnosti, která minulý semestr činila okolo padesáti procent. Tento předmět v sobě skrývá dva na sobě nezávislé předměty – veřejné finance a bankovnictví. K úspěšnému absolvování bylo dříve zapotřebí zvládnout jeden závěrečný test za sto bodů na minimálně šedesát procent.

Petr, student FMV, který předmět úspěšně složil minulý semestr, říká: „Hlavní problém předmětu spočíval v množství učiva, pro které bylo v rámci pětitýdenního zkouškového období obtížné najít dostatečné množství času, které bylo k učení na zkoušku třeba. První část předmětu – veřejné finance – je vcelku užitečná, totéž se však nedá říct o bankovnictví, kde jsou již dostatečné informace poskytnuty v jiných kurzech jako třeba makroekonomie nebo mezinárodní ekonomie.“ Další studentka FMV, Pavla, která má předmět zapsaný tento semestr již po změně v sylabu, tvrdí: „Zatím jsem neabsolvovala první test, ale přijde mi, že předmět je mnohem víc přehledný, když je takto rozdělený. Je mnohem efektivnější věnovat se nejdříve jedné části, tu ukončit a pak se zbytek semestru věnovat té druhé.“

Mohlo by tě zajímat: