Listopadová revoluce v bankovních poplatcích

2. 11. 2009 | | Nezařazené

V rámci slaďování českého a evropského práva dochází od listopadu
k velkým změnám na poli bankovních poplatků. Klienti budou nově
osvobozeni od plateb za některé bankovní služby, banky začnou povinně
zasílat měsíční transakční výpisy a urychlí bankovní převody.

Nový zákon o platebním styku, který vstupuje v platnost 1. listopadu
ve všech dvaceti sedmi členských zemí Evropské unie, přináší do
českého bankovního systému některé novinky. Tuzemské banky, družstevní
záložny a ostatní poskytovatele finančních služeb společně s jejich
klienty tak čeká řada změn a nových opatření. Většina je ve prospěch
klienta, ať už se jedná o povinnost banky rychleji provádět zadané
transakce nebo bezplatné rušení účtů.

Další z podstatných změn s pozitivním přínosem pro klienty
představuje zrychlení platebního styku. Dosud platná norma určovala
bankovním institucím lhůtu pro připsání částky na účet příjemce ve
výši tří dnů. Nová zákonná úprava bankovní převody o jeden den
uspíší a předpokládá i možnost dohody mezi klientem a bankou o lhůtě
kratší než stanovené.

Dále zákon o bankovních poplatcích nově zavádí povinnost klienta
oznámit své bance bez zbytečného odkladu ztrátu či zcizení platební
karty. Zatímco dnes se poplatek za blokaci karty pohybuje u tuzemských bank
v intervalu od dvou set do dvou tisíc korun (existují i výjimky, které
již dnes za ztrátu platební karty své klienty finančně netrestají), nová
zákonná úprava ukládá bankám povinnost neúčtovat za tuto operaci
žádné poplatky.

Banka zaplatí část ztráty z vykradeného účtu

V případě, že následkem ztráty či zcizení platební karty přijde
klient o část peněžních prostředků na svém bankovním účtu, nepůjde
celá ztráta na vrub klienta, jak tomu bylo doposud, ale rozdělí se mezi
klienta a banku. Prvních 150 euro za neautorizovanou platební transakci
zaplatí ze své kapsy klient, veškeré náklady nad tuto částku jsou
starostí banky. Toto pravidlo se ovšem nevztahuje na situace, kdy bylo
zjištěno podvodné jednání nebo hrubá nedbalost na straně klienta.
Například pokud dojde ke zjištění, že klient si nalepil své PIN heslo
přímo na kartu či jej jinde volně zpřístupnil. V případě, že banka po
nahlášení ztráty platební karty klientem blokaci neprovedla, nese veškeré
náklady za případnou ztrátu na bankovním účtu banka sama.

Klienti bank se také dočkají rychlejšího a především bezplatného
zrušení účtu. Maximální lhůta pro zrušení účtu se snížila ze dvou
měsíců na jeden, přičemž dolní hranice sedmi dnů zůstala nezměněna.
V případě, že klient zruší bankovní účet založený před rokem a
více, je nyní osvobozen od bankovního poplatku za tuto službu. I zde ale
nový zákon ponechá prostor pro individuální ujednání a se souhlasem
klienta pak může banka jistý přiměřený poplatek odpovídající
nákladům banky účtovat.

Transakční výpisy bude banka posílat povinně

Nejdiskutabilnější změnu tvoří povinnost informovat měsíčně klienty
o provedených transakcích. Způsob, jakým banka informace klientovi
zprostředkuje, závisí na rozhodnutí a zodpovědnosti samotných bank.
Nynější úprava dává možnost zvolit si mezi bezplatným elektronickým
výpisem nebo zpoplatněným tištěným výpisem zasílaným poštou. Otázkou
zůstává, jakou cestou budou banky informovat klienty, kteří nemají
zřízenou službu internet banking. Pokud se rozhodnou pro cestu bezplatných
tištěných výpisů, reálně by hrozilo, že zvýšené náklady spojené
s rozesíláním tištěných výpisů si budou banky kompenzovat
prostřednictvím jiných poplatků.

Mohlo by tě zajímat: