Makroekonomický přehled 3

2. 5. 2003 | | Nezařazené

Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská, Katedra hospodářské politiky a IEEP si Vás dovolují pozvat na seminář „Makroekonomický přehled 3/2003“. Tento seminář se koná dne 6. 5. 2003 v 16.30 hodin, VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Nová budova, zasedací místnost Fakulty národohospodářské. Hlavní příspěvek: Mojmír Hampl (Česká spořitelna).

Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská, Katedra hospodářské politiky a IEEP si Vás dovolují pozvat na seminář

Makroekonomický přehled 3/2003

Tento seminář se koná dne 6. 5. 2003 v 16.30 hodin, VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Nová budova, zasedací místnost Fakulty národohospodářské.

Hlavní příspěvek: Mojmír Hampl (Česká spořitelna)

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti Vás žádáme o potvrzení účasti na mailovou adresu: ieep@vse.cz, popř. na telefonní číslo: 222 232 142, popř. na faxové číslo: 222 232 142.

Mohlo by tě zajímat: