Mezera v zákoně často znemožňuje přijetí na vysokou školu

2. 4. 2010 | | Nezařazené

Studentům mezinárodních středních škol vzniká při přihlašování na
českou univerzitu problém. Školy požadují nostrifikační zkoušku, tu
však často studenti nemůžou složit před přijímacím řízením.

Studium na mezinárodní střední škole, kde výuka probíhá
v angličtině, nemusí být pro studenty podobných škol vždycky výhrou.
Přesvědčila se o tom i Tereza Kaplanová, která tento rok bude skládat
maturitu na International School of Prague. Při výběru vysokých škol jí
zaujalo i studium na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) na VŠE. Při
přijímacím řízení české univerzity požadují po studentech
zahraničních škol nostrifikační doložku.

Tereza na své škole bude skládat mezinárodní maturitní zkoušku
International Baccalaureate (IB), kterou Ministerstvo školství ČR plně
respektuje jako ekvivalent k českým maturitám. Pro získání nostrifikace
svého maturitního vysvědčení nostrifikované však musí ještě složit
dodatečnou zkoušku z českého jazyka.

Aby mohla vykonat přijímací zkoušku na FMV, musí podle podmínek
vypsaných fakultou nejdříve předložit nostrifikaci. „Výsledky maturitní
zkoušky i diplom mi přijdou až v červenci, jelikož IB je standardizovaná
zkouška a testy se posílají na opravu do jiných zemí, trvá oprava více
než měsíc,“ popisuje překážky Tereza. Přijímací zkoušku pro studenty
zahraničních škol vypsala fakulta na 24. srpna, avšak do té doby nelze
složit nostrifikační zkoušku. To bude možné až v září, kdy ve
školách bude někdo, kdo by jí mohl vyzkoušet.

Škola by mohla mít problémy

„Proděkan Jiří Zeman mi řekl, že na školu mě nemůžou přijmout bez
nostrifikovaného diplomu, jelikož je to v rozporu se zákonem. I kdybych
měla třeba potvrzení z krajského úřadu o tom, že proces nostrifikace
probíhá,“ stěžuje si studentka.

„Z lidského hlediska lze snahu Terezy Kaplanové pochopit, ale zákon
udělení výjimky neumožňuje,“ osvětluje situaci Jiří Zeman, proděkan
pro pedagogiku FMV. Hlavní problém vidí v tom, že kdyby studentům
v podobné situaci vyšel vstříc a ti pak nedostali nostrifikační
ověření, zbytečně by zabrali místo těm, kteří řádně složili
přijímací zkoušku, ale nebyli přijati kvůli kapacitě.

„Zákon opravdu nezná pojem odložení lhůty k předložení
nostrifikace. VŠE tedy postupuje v souladu se zákonem,“ potvrdil pro
Radiožurnál mluvčí ministerstva Tomáš Bouška. V souvislosti
s podobnými případy se ministerstvo rozhodlo obeslat rektory vysokých škol
s doporučením, aby byli vůči těmto studentům benevolentnější.
Proděkan Zeman však varuje, že tímto jednáním by se mohla škola dostat do
problémů. V případě, že by jí někdo zažaloval z důvodu nepřijetí
ke studiu za situace, kdy by byl přijat někdo, kdo nesplňuje zákonnou
podmínku přijetí, neměla by příliš šancí, jak spor vyhrát.

Podobný problém jako na VŠE musela Tereza řešit i na Univerzitě
Karlově, kam si chtěla podat další přihlášku. Tam ale všechno vyřešila
domluva, že fakultě stačí zaslat nostrifikované vysvědčení do
20. září. „Nakonec jsem si podala přihlášku na Fakultu managementu na
VŠE, kde s pozdějším dodáním nostrifikace neměli problém. Nejspíš ale
odjedu na univerzitu do Anglie, kde jsem už podmínečně přijata,“ popisuje
své plány Tereza po skončení termínu pro podání přihlášek.

Mohlo by tě zajímat: