Mezi literáty

19. 5. 2002 | | Nezařazené

Okamžik vystavení vlastního nitra na odiv ostatním je
okamžikem zranitelnosti básníků a vůbec všech darujících se
lidí. Zkušenost mi říká, že svobodný člověk s čistým
svědomím nás nechá dovnitř nahlédnout bez velkých řečí
a bývá to většinou pěkný pohled.

Milý nezkušený básníku,

poslal jsi nám svoje verše a já si dovolím Ti naoplátku

poslat pár slov o řemesle básnickém.

Okamžik vystavení vlastního nitra na odiv ostatním je

okamžikem zranitelnosti básníků a vůbec všech darujících se

lidí. Zkušenost mi říká, že svobodný člověk s čistým

svědomím nás nechá dovnitř nahlédnout bez velkých řečí

a bývá to většinou pěkný pohled. Jeho protějšek, člověk

svázaný se zatěžkaným svědomím, si bude vymýšlet, jak

by se přikrášlil a dodělal ke své představě dokonalosti.

Jeho pravé ubohé já je zahaleno mnoha pestrými závoji.

Četl jsem ve svém životě pár básní a můžu Ti říct, že 

mě nejvíce obdarovaly ty z nich, které byly až bolestně

upřímné a pravdivé. Byly to verše osobního svědectví –

kapičky krve, následky velkých vnitřních i vnějších bojů,

ale také citů a radostí – pak to byly něžné kvítky.

Bývali na světě básníci, pro které poezie nebyla jen

milenkou na jednu noc, ale manželkou na celý život

(se všemi strastmi, ale také radostmi, které z manželství

plynou).

Pro mě není poezie hrou pro pobavení ani ventilem mých

osobních konfliktů. Považuji ji za obdarování společnosti

vyvoleným člověkem, který ale má co darovat, který něco

zakusil a protrpěl. Proto já osobně poezii nepíši, protože

se na to necítím, necítím se být plně svobodným. Také si

nesmírně vážím všech básníků, kteří se jí věnovali po celý

svůj život.

K Tvým veršům: Pokud zamýšlíš nadále psát verše, doporučoval

bych Ti (a ber to jen jako přátelskou radu od neznámé, ale

spřízněné duše) systematické studium literatury a poezie

především. Tak pochopíš určité zákonitosti a literární

universa. Poznáš řadu převelice zajímavých věcí o sobě

a o světě. Rozšíří se Ti obzor a uvidíš z nové perspektivy –

ze vzdušné ptačí. Poměřováním se a srovnáváním s dobrými

autory, pomalu stoupáš po úbočích Parnasu, sídla ověnčených

Vergilia a spol. Jen pozor na pýchu, která předchází pád.

Proč číst klasická díla? To je jako kdybych se zeptal

proč pít vodu z čistého pramene místo z bahnité kaluže.

Inu, toť vše, víc nemohu sloužit. Ať Ti Musa (ta záletná

husa) občas přistane na rameni.

Odvahu a zdar Ti přeje

Ochlup Zkušenější

Mohlo by tě zajímat: