Mimosemestrální kurz Makroekonomie II nebude

8. 7. 2004 | | Názory

S politováním musím oznámit všem studentům, kteří se na mne obrátili s žádostí o zprostředkování pomoci při vypsání mimosemestrálního kuruzu Makroekonomie II, že katedra Ekonomie (potažmo Národohospodářská fakulta) se nakonec rozhodla tento ústupek studentům neučinit. Z mých jednání s panem děkanem Schwarzem v této věci vyplynulo, že pro to existuje více důvodů.

S politováním musím oznámit všem studentům, kteří se na mne obrátili s žádostí o zprostředkování pomoci při vypsání mimosemestrálního kuruzu Makroekonomie II, že katedra Ekonomie (potažmo Národohospodářská fakulta) se nakonec rozhodla tento ústupek studentům neučinit.

Z mých jednání s panem děkanem Schwarzem v této věci vyplynulo, že pro to existuje více důvodů. Podle pana děkana:

  1. Jedná se o nestandardní řešení, které není obvyklé a na které nemají studenti žádný nárok.
  2. Absence na řádných termínech byla velmi vysoká, studenti si řádných termínů neváží a spoléhají to, že jim nakonec katedra/fakulta uhne. Mimosemestrální kurz by byl nežádoucí precedens.
  3. Předmět je zařazen do studijních plánů pro 4. ročník, není tedy důvod, proč (při řádném průběhu studia) by měl případný neúspěch studenty brzdit ve skládání státních závěrečných zkoušek. Pokud si jej někdo nechal až do pátého ročníku, pak s vědomím určitého rizika.
  4. Studenti, kteří zápočet nezískali, nemají zjevně dostatečné znalosti a vědomosti, a proto je žádoucí, aby si kurz zopakovali v celé šíři.

Jakožto zástupci studentů na úrovni vedení školy mi je líto, že katedra/fakulta zaujímá takovýto postoj, nicméně s tím nemohu nic víc dělat. Rozhodnutí v této záležitosti spadá výlučně do kompetence fakulty a příslušných kateder.

V Praze 7. července 2004

Ing. Antonín Pavlíček
Studentský tajemník rektorky

Mohlo by tě zajímat: