Na Arts managementu zatím ekonomie vítězí nad uměním

18. 2. 2011 | | Nezařazené

Obor Arts management se už čtvrtým rokem snaží spojit umění
s ekonomií. Přestože kompromisy ve výuce obou složek jsou značné,
každý rok přitáhne téměř sedmkrát více zájemců o studium, než
může přijmout.

Malíři tu kreslí grafy poptávky a nabídky, básníci sepisují podvojné
účetnictví. Katedra Arts Managementu (AM) Fakulty podnikohospodářské (FPH)
začala fungovat od zimního semestru 2007/08 a nejeden student tradičních
ekonomických oborů pochyboval o jejím smyslu. Naopak mnoho zájemců
o studium (a především zájemkyň, dívek je mezi studenty většina) se
těšilo na lákavou možnost studovat management s kapkou umění, zato bez
derivování a integrálů.

Inženýrem ekonomie se díky AM totiž můžete stát, aniž byste
absolvovali jedinou přednášku či zkoušku z matematiky. Studiu statistiky
nebo účetnictví se však nevyhnete ani tady. Mezi specializované předměty
patří v bakalářském programu například kulturní politika, místní a
regionální kultura, na magisterském stupni třeba financování provozu,
údržby a obnovy památek.

Pokud budeme měřit úspěšnost AM počtem zájemců o studium, pak se mu
jednoznačně daří. Podíl přijatých uchazečů je nejnižší ze všech
oborů – z 641 studentů, kteří přišli na zkoušku, bylo letos přijato
114 (zapsáno 107), tedy necelých 17 procent. Jedním z důvodů může být
i téměř chybějící konkurence, ostatní univerzity nabízejí
ekonomicko – umělecky zaměřené obory až v magisterských
programech.

Místo šroubů prodávají obrazy

Důležitějším kritériem pro hodnocení je spokojenost studentů
s výukou. A ta podle zjištění Studentského listu není až tak vysoká,
především někteří studenti prvního ročníku se nevyhnuli rozčarování.
Studentka Michala si stěžuje především na malý podíl umělecké složky
ve výuce. Zatím prý netvoří jednu čtvrtinu, původně slibovanou děkanem
Veberem. „S trochou nadsázky se dá říct, že zatímco studenti podnikové
ekonomiky prodávají v příkladech šrouby, my prodáváme obrazy,“ shrnuje
situaci. Studentka třetího ročníku Jaroslava ale obavy prváků uklidňuje.
Souhlasí sice s tvrzením, že někteří vyučující nedostatečně
přizpůsobují své předměty odlišnému prostředí, obecná úroveň výuky
na AM se podle ní každým rokem výrazně zlepšuje. Katedra také navazuje
stále nové kontakty s uměleckým prostředím a zároveň se snaží
naplňovat i své oficiální dlouhodobé cíle (najdete na stránkách
katedry).

Mezi jednoznačné výhody studia AM studenti řadí kromě absence
matematiky také relativně malý počet spolužáků a s tím související
příjemnější atmosféru při studiu. Studenti druhého ročníku každý rok
pořádají uvítací večírek pro prváky, oficiální část toho letošního
se uskutečnila loni v listopadu v Rajské budově a poté se studenti
přesunuli na afterparty ve stylovém klubu Kostel.

Semestrální práce? Benefiční koncert

Drtivá většina studentů je umělecky činná, takže o kulturní
události všeho druhu není nouze ani v průběhu roku. Ještě před koncem
zimního semestru studenti třetího ročníku prezentovali své semestrální
projekty, které připravili v rámci předmětu Animace kulturního dědictví
pod vedením profesorky Tyslové. Autorské čtení „Zimní krvetvorba“
proběhlo v prosinci, následováno integračním workshopem Winter academy a
Benefičním koncertem pro Gavain v klubu Jazz Time. Více informací
o těchto akcích naleznete na Twitteru (KAM_FPH_VSE) a na Facebooku.

„Dá se říct, že i když jsem zatím spíše nespokojený s náplní
výuky, studium Arts Managementu jako oboru mě baví a chci po jeho
absolvování pracovat v této oblasti,“ přidává Ondřej z prvního
ročníku. „Neumím si sama sebe představit na žádném jiném oboru VŠE.
Ne proto, že se u nás neučí matematika a jiné exaktní vědy, ale proto,
že mi studium Arts managementu pomáhá při seberealizaci i mimo školu,“
přiznává Jaroslava největší odlišnost od ostatních oborů a fakult.

Mohlo by tě zajímat: