Náměstí Winstona Churchilla zaplnili studenti. Požadovali rezignaci Ševčíka na funkci děkana Národohospodářské fakulty

17. 3. 2023 | | Zprávy ze školy Protest Ševčík 15. 3.

Ve středu 15. března odpoledne se před budovou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) sešli studenti i veřejnost, aby vyzvali Miroslava Ševčíka k odstoupení z funkce děkana Národohospodářské fakulty (NF). Této události předcházela výzva rektora VŠE Petra Dvořáka o odstoupení děkana ze své funkce i výzva studentů formou otevřeného dopisu.

„Naše iniciativa slouží jako projev zájmů studentů o dění na naší univerzitě. Slouží jako připomínka toho, že studenti by neměli být lhostejní vůči tomu, kdo stojí v čele jejich fakulty a jak jeho chování ovlivňuje pověst školy,“ zahájili studentští iniciátoři protest. V průběhu akce studenti opakovaně apelovali na Ševčíka, aby sám z funkce rezignoval, i na Akademický senát Národohospodářské fakulty (AS NF), aby v případě Ševčíkova odmítnutí děkana odvolala. „Jde nám o vytvoření takového prostředí, které ve studentech a absolventech vyvolá pocit hrdosti na svou univerzitu a které bude atraktivní pro uchazeče o studium. Chování pana docenta Ševčíka, který veřejně ponižuje schopnosti studentů a porušuje morálně etické zásady vedoucích pracovníků VŠE, vzniku takového prostředí brání,“ vysvětlili organizátoři protestu.Protest Ševčík 15. 3.

Dále vystupující zdůraznili, že protest nesvolal rektor VŠE, ale jedná se o studentskou iniciativu. Zároveň doplnili, že plně podporují kroky a současné postupy rektora a vedení univerzity, které v této kauze doposud učinili. „Pane docente Ševčíku, vyzýváme Vás, abyste přijal odpovědnost za své činy, odstoupil z funkce děkana NF VŠE  a nadále nepoškozoval prestiž  studia studentů a absolventů v očích veřejnosti,“ vyzvali nakonec Ševčíka.

Jedním z vystupujících byl i předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Michal Farník. „Jdu takhle kolem z rodinné oslavy a vidím tady shromáždění, které jsem tu nečekal,“ začal svůj výstup Farník narážkou na Ševčíkovo odůvodnění, jak se objevil na sobotní demonstraci, která veškeré události na VŠE rozpohybovala. „Bohužel s sebou nemám tiskového mluvčího a nejedná se o protest, který by byl skrytou agitkou putinovského Ruska ani proticovidový happening, který si pan docent Ševčík tak často rád užíval a na jejichž pódiích často stál vedle předních osobností českých dezinformátorů,“ pokračoval Farník. Dále upozornil na Ševčíkovo urážení studentů při názorových neshodách a vyjádřil svůj názor, že se Ševčík z NF snaží udělat chráněnou dílnu. Dle Farníka Ševčíkova politická angažovanost hází špatné světlo na fakultu i celou školu a zdůraznil, že SK RVŠ podporuje veškeré aktivity bojující s neetickým a amorálním chováním na akademické půdě.

Protest Ševčík 15. 3.

Nešlo o politickou akci, důležité bylo spojení studentů

Člen Akademického senátu VŠE Lukáš Hulínský poukázal na důležitost spojení studentů a na to, že i v dnešní době jsou studenti významným hybatelem celospolečenského dění. Dále vzkázal studentům, že si nemají brát k srdci negativní reakce související s projevem jejich názorů. Také zdůraznil, že se protest netýká politiky. „Byla to akce určená k tomu, aby studenti mohli vyjádřit svůj názor. Mluvili tam pouze zástupci studentů a chtěli jsme, aby proběhla poklidně a korektně,“ vysvětlil pro iList spoluorganizátor akce a studentský člen AS VŠE Štěpán Staněk. Poté, co všichni vystupující promluvili, organizátoři ukončili demonstraci a vyzvali dav, aby se rozešel.  Přesto však na náměstí po oficiálním ukončení protestu došlo k názorovým střetům dalších občanů, kteří protest pojali spíše jako událost týkající se rozdílných politických názorů.

„Doufám, že se nám podařilo za studenty poslat silný vzkaz, že si nepřejeme, aby pan Ševčík zůstal na postu děkana NF,“ vyjádřil přání Staněk. Dle jeho slov mají organizátoři z události dobrý pocit hlavně kvůli tomu, kolik studentů je přišlo podpořit, a celkově jsou spokojení s vystoupením řečníků. Zároveň zmínil, že jsou spokojení s tím, jaké kroky VŠE v této souvislosti podnikla. „Teď musíme počkat na to, až zasedne Senát NF, pokud se pan Ševčík nerozhodne jinak,“ oznámil Staněk a doplnil, že v tuto chvíli další akce neplánují. Na vyjádření Ševčíka k této události čekáme.

Nebyl to první protest studentů proti děkanovi Ševčíkovi. Před deseti lety se více než sto studentů ohradilo proti Ševčíkově personální politice. V té době fakultu opouštěli dle studentů kvalitní pedagogové, kteří jako důvod odchodu uváděli špatné pracovní prostředí. Dle Ševčíka se jednalo o lidi, kteří sami uznali, že způsobili finanční škodu fakultě. Akademický senát tehdy žádná pochybení u děkana neshledal.

Mohlo by tě zajímat: