Národohospodářská fakulta se chtěla podílet na kontrole NKÚ

30. 9. 2009 | | Zprávy ze školy

Národohospodářská fakulta se přihlásila do výběrového řízení na
auditora Nejvyššího kontrolního úřadu. V tendru však neuspěla.
Podrobné informace poskytl Studentskému listu Miroslav Ševčík.

Zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) letos na jaře
upozornili na nesrovnalosti v jeho hospodaření. Kontrolní výbor Poslanecké
sněmovny se rozhodl tuto informaci prověřit a vyslal na úřad tříčlennou
komisi. Ta měla ověřit, zda se tvrzení kolegia zaměstnanců zakládá na
pravdě. Komise podezření potvrdila a někdejší ředitel NKÚ František
Dohnal nyní čelí kárnému řízení a žalobě pro podezření
z plýtvání penězi úřadu.

V souvislosti s případem se sněmovna rozhodla provést rozsáhlejší
kontrolu hospodaření NKÚ. Za tímto účelem vypsala výběrové řízení na
společnost, která audit provede.

Do soutěže se přihlásilo sedm subjektů, například KMPG ČR, BDO Prima
CA, nebo společnost Top Auditing. Společnou nabídku podaly také firma Nexia
a Národohospodářská fakulta VŠE.

Neznámý auditor

Vítěz dostane za úkol prověřit hospodaření NKÚ od roku 2005 do roku
2008, u některých vybraných operací až do června 2009. Zajímat se bude
především o to, zda bylo hospodaření efektivní, zda nedocházelo ke
střetu zájmů, zpronevěrám, podvodům či jiným podezřelým machinacím,
například v účetnictví. O výsledku auditu má do konce roku
2009 zpracovat zprávu, kterou poskytne poslanecké sněmovně.

Vítěze výběrového řízení zvolila sněmovní komise na začátku
září. Jeho jméno však odmítla prozradit do doby, než s ním uzavře
smlouvu. Pracovníci Kanceláře Poslanecké sněmovny uvedli, že
účastníkům soutěže odeslali dopis s výsledkem výběrového řízení, a
dodali, že k podpisu dohody dojde v řádu několika týdnů.

Další informace Studentskému listu sdělil Miroslav Ševčík
z Národohospodářské fakulty.

Jak dospěla NF k rozhodnutí, že se zúčastní výběrového
řízení, a jak při zpracovávání nabídky do výběrového řízení
postupovala?

Znalecký ústav NF VŠE byl osloven přímo Poslaneckou sněmovnou na
základě úspěšné spolupráce v minulosti při vypracovávání analýz na
ekonomická témata. Pro tento projekt vytvořil speciální tým složený
z odborníků na veřejné finance a audit společně s mezinárodní
auditorskou společností Nexia Prague a.s.

Ovlivnilo by vítězství fakultu a samotné studenty?

Účast v tomto projektu by měla pozitivní praktický i komerční dopad
na chod fakulty. Případní zájemci ze strany studentů by pod vedením
odborníků mohli provádět analýzy a připravovat návrhy závěrů pro
vedení znaleckého ústavu.

Máte informaci, kdo řízení nakonec vyhrál?

Vyhrála KPMG díky tomu, že její cena za zakázku byla nižší. Dle
našeho názoru není možné bez dumpingu zakázku nákladově zvládnout.
O motivech, které vedly k vítězství KPMG nespekulujeme. Podmínkou
výběrového řízení však bylo i prohlášení, že vítězný uchazeč
souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, takže si můžeme počkat na
skutečný obsah veřejné zakázky. Když si porovnáte rozsah činností
jednotlivých znaleckých ústavů, tak si pravděpodobně uděláte závěr
sami, kdo měl výběrové řízení vyhrát.

Mohlo by tě zajímat: