Národohospodářská fakulta uspěla se stížností na TV Prima

18. 1. 2012 | | Zprávy ze školy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uznala, že reportáž TV Prima
o přidělování kreditových poukázek na Národohospodářské fakultě (NF)
nebyla objektivní ani vyvážená. Jednání televize je podle děkana NF
odstrašujícím případem, který se využije při výuce ekonomické
žurnalistiky.

Vedení NF od loňského října usiluje o nápravu zavádějící
reportáže TV Prima, o které jsme vás dříve informovali.
Nyní dosáhl děkan Miroslav Ševčík ve svém tažení za spravedlností
úspěchu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uznala, že redaktoři
nedodrželi zásadu objektivity a vyváženosti a porušili tím zákon
o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Děkan podal k Radě stížnost pro nepravdivost a neúplnost reportáže a
pro zkreslení skutečnosti.

Nyní chce děkan znovu oslovit TV Prima se žádostí o omluvu.
V případě, že neuspěje u šéfredaktorky zpravodajství Jitky Obzinové,
hodlá se obrátit na ředitele televize. „Sdělím mu, že jeden z našich
učitelů vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika je ochoten použít
tuto záležitost jako případovou studii, která ukáže na neetické
chování médií a zneužívání jejich dominantního postavení,” řekl
děkan Ševčík pro ilist.cz.

Dodal, že soudit se s televizí nehodlá. „Nechci tím zatížit fakultu
a ani by se nám to nevyplatilo kvůli časovému prodlení. Soudní proces
trvá dlouho, zřejmě by byl rozsudek znám až v době, kdy na fakultě už
nebudou ti studenti, které reportáž poškodila,” vysvětlil děkan.

Ministerstvo školství prý kreditový systém na NF neprošetřuje, jak
hrozila ona reportáž.

Vývoj situace nadále sledujeme a o jejím průběhu vás budeme informovat
v příštím čísle Studentského listu, které vychází 27. února.

Na žádost vedení NF jsme se rozhodli diskuzi u tohoto článku
neotevřít.

Mohlo by tě zajímat: