Největší zájem je o Podnikovou ekonomiku

30. 10. 2002 | | Nezařazené

Podle oficiálních výsledků VŠE se k přijímacímu řízení na magisterské a bakalářské studium dostavilo téměř devět tisíc uchazečů. Kvůli vysokému počtu zájemců bylo ke studiu přijato jen 48 % z nich, ačkoli v testech prospělo více než 5 300 z přihlášených. V porovnání s minulými lety došlo ke zřetelnému nárůstu relativního počtu přijatých uchazečů. Rekordní počty přihlášek zaznamenává už tradičně třetí fakulta.

O pomaturitní studium na VŠE se uchází stále více zájemců. Rekordní počty přihlášek zaznamenává už tradičně třetí fakulta. Popularita Podnikové ekonomiky roste nejen mezi studenty ze zahraničí.

Podle oficiálních výsledků VŠE se k přijímacímu řízení na magisterské a bakalářské studium dostavilo téměř devět tisíc uchazečů. Kvůli vysokému počtu zájemců bylo ke studiu přijato jen 48 % z nich, ačkoli v testech prospělo více než 5 300 z přihlášených. V porovnání s minulými lety došlo ke zřetelnému nárůstu relativního počtu přijatých uchazečů. Ve školním roce 2001/2002 bylo ke studiu do prvních ročníků na VŠE přijato 38 % a o rok dříve pouhých 28 % všech zájemců. V absolutním vyjádření bylo počínaje rokem 1996 přijímáno stále více studentů, kteří si také v rostoucím počtu podávají přihlášky ke studiu na VŠE.

Na třetí – podnikohospodářské – fakultě bylo ze všech zájemců o studium požadovaného oboru přijato pouhých 35 %. Naopak přes 70 % uchazečů uspělo na páté – národohospodářské – fakultě. Vyjádřeno v absolutních číslech, nejvíce studentů bylo přijato na druhou fakultu (1 401), oproti pouhým 263 studentům na šesté fakultě v Jindřichově Hradci.

Celkově největší zájem mezi uchazeči o studium na VŠE byl letos o Podnikovou ekonomiku, na kterou se přihlásilo bezmála dva a půl tisíce zájemců a která s obrovským náskokem předstihla druhý nejžádanější obor – Informatiku. V loňském roce byly nejoblíbenějšími obory Podniková ekonomika a Mezinárodní obchod, které si vůdčí pozici udržují téměř nepřetržitě od roku 1996. Také mezi studenty z cizích zemí patří Podniková ekonomika k nejoblíbenějším oborům.

Výroční zpráva vydaná rektorátem za školní rok 2001/2002 uvádí: „Vysoký převis poptávky značně převyšující nabízenou kapacitu je u oborů Mezinárodní a evropská studia – diplomacie, Finance a Účetnictví.“ Ilustrativně to dokládá statistika: na mezinárodní studia bylo z více než 900 přihlášených přijato 82.

O počtu zájemců hlásících se na pomaturitní studium se ve výroční zprávě dále píše: „Výrazně roste zájem cizinců o studium programů vyučovaných na VŠE v českém jazyce. Zatímco v roce 1996 si podalo přihlášku ke studiu na VŠE 176 cizinců, v roce 2001 to již bylo 1 165.“ Letos v září jich ke studiu na VŠE nastoupilo přes sedm set. Velká část studentů ze zahraničí přichází ze zemí bývalého Sovětského svazu. Jde zejména o Rusy, Ukrajince, Bělorusy a Moldavany. Poměrně početnou skupinu tvoří studenti z Vietnamu. V zemích Evropské unie zatím není velký zájem o studium na pražské VŠE. Ojediněle se ke studiu hlásí Němci či Řekové.

Ve zprávě se také zmiňuje: „Enormní je nárůst počtu přihlášek ze Slovenské republiky.“ Dokazují to čísla za letošní rok. Z celkového počtu přijatých cizinců pochází tři čtvrtiny studentů ze sousedního Slovenska. Ke studiu ve školním roce 2002/2003 jich nastoupila více než desetina počtu českých studentů.

První ročníky bude navštěvovat zhruba o stovku více žen než mužů. Dívkami nejvyhledávanější obor je Mezinárodní obchod, zatímco chlapci dávají přednost Informatice.

Mohlo by tě zajímat: