Nezapomeňte na knedlíky a vlaječky!

17. 1. 2000 | | Nezařazené

V rektorské zasedačce se konala informativní schůzka pro studenty VŠE vyjíždějící v letním semestru 1999/2000 studovat do zahraničí. Doc. Ing. Jaroslava Durčáková zahájila prosincové neformální setkání tím, že přivítala všechny studenty, kteří byli tak úspěšní a v náročném výběrovém konkursu obstáli.

V rektorské zasedačce se konala informativní schůzka pro studenty VŠE vyjíždějící v letním semestru 1999/2000 studovat do zahraničí. Doc. Ing. Jaroslava Durčáková zahájila prosincové neformální setkání za přítomnosti zaměstnanců Oddělení zahraničních styků VŠE tím, že přivítala všechny studenty, kteří byli tak úspěšní a v náročném výběrovém konkursu obstáli.

Těmto studentům se dostalo pár dobrých rad do zahraničí a také byly zodpovězeny jejich otázky. Bylo zdůrazněno, že sice každý jede sám za sebe, ale také je každý jakýmsi „velvyslancem“ naší školy v zahraničí, která tu má dobré jméno. VŠE těchto reprezentantů pošle ven zhruba 150 za rok.

Přítomny byly dvě skupinky studentů. Ti, co jedou studovat v rámci programu CEMS Master na většinou evropské školy a ti, co jedou na výměnný pobyt třeba i do zámoří. Nicméně, po všech studentech bylo žádáno v prvním možném termínu poslat ze zahraničí svůj nový e-mail, aby byla zabezpečena komunikace mezi ním a VŠE.

Poté studenti obdrželi Postup při vyřizování náležitostí souvisejících se studiem v zahraničí a dostalo se jim k tomu odborného vysvětlení od Ing. Šmídové. Ze zajímavosti tu uvedu například výši podpůrného stipendia, jež v tomto roce činí 250Euro na studenta za měsíc. Ač se to zdá málo, tato částka umožnila vybrat více studentů, kteří mohou v jednom semestru do zahraničí vyjet.

Bylo zdůrazněno, že studenti budou požádáni reprezentovat naši školu na určitých akcích, kde by se také měli snažit umět naši školu “prodat” a vzbudit o ni studijní zájem. Proto by si s sebou měli do zavazadla vzít například i české vlaječky, turistické brožury o Praze a naučit se vařit knedlíky či bramboráky. Stručně řečeno, to co by si s sebou vzal jakýkoliv český velvyslanec.

Setkání končilo otázkami ze strany studentů, které se většinou týkaly problematiky převodu a uznávání studovaných předmětů. Poté byli všichni přítomní šťastlivci pozváni na “párty” se zahraničními studenty, kteří na VŠE v zimním semestru studovali.

Mohlo by tě zajímat: