Nositel nobelovy ceny na VŠE

1. 4. 2001 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

VŠE navštívil nositel nobelovy ceny za ekonomii za rok 1999 R. A. Mundell. Při příležitosti jeho návštěvy mu byla propůjčena vědecká hodnost doctor honoris causa. Akce se zůčastnilo množství významných osobností. Do Nové auly zav9taly kromě studentů a členů akademické obce i významné osobnosti společenského a politického života.

VŠE navštívil nositel nobelovy ceny za ekonomii za rok 1999 R. A. Mundell. Při příležitosti jeho návštěvy mu byla propůjčena vědecká hodnost doctor honoris causa. Akce se zůčastnilo množství významných osobností.

Ve čtvrtek 22. března 2001 v jedenáct hodin zavítaly do Nové auly kromě studentů a členů akademické obce i významné osobnosti společenského a politického života, jako například prof. Ing. Václav Klaus, CSc. bývalý starosta městské části Praha 3 Ing. Tomáš Mikeska nebo ambasador Kanady, Spojených států amerických a ambasador Švýcarska.

R. A. Mundell
R. A. Mundell obědvá ve studentské menze. Podává se losos s rýží, oblohou a červeným vínem.

Po představení osobnosti Mundella Doc. Ing. Bojkou Hamerníkovou, CSc. Mundell krátkou větou ”I swear” složil slavnostní přísahu a posléze převzal čestný doktorát, což přihlížející publikum ocenilo náležitým potleskem. Klaus následně představil všem přítomným Mundellův přínos k ekonomii. Očekávaným hřebem akce byl proslov Mundella. Mundell nejprve v anglickém jazyce poděkoval za udělení doktorátu a pak pronesl několik slov k vývoji světových ekonomik a ke svému zájmu o tranzitivní ekonomiky. Za tónů skladby Gaudeamus Igitur grandiózní předávání čestného doktorátu skončilo a pozvaní hosté se odebrali do studentské menzy na pracovní oběd. Oběd byl nabídnut formou švédského stolu s obsluhou. Mundell si pochutnal na lososovi s rýží. V odpoledních hodinách si prohlédl knihovnu a prostory školy.

R. A. Mundell
R. A. Mundell na VŠE

Návštěva Mundella, profesora americké Columbia University, pokračovala následující den v Nové aule slavnostní přednáškou určenou především pro studenty a učitelskou obec. Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. zahájila přednášku úvodním slovem v anglickém jazyze. Mundell se ve svém projevu zmínil nejprve o historickém vývoji měnových systémů. Pak se věnoval americké ekonomice, zastavil se u Zlatého standardu nebo u příčin rozpadu Bretton-Woodského měnového systému. Závěr věnoval měnové politice v eurozóně a kandidátským zemím na vstup do Evropské unie, především České republice. ”Není možné, aby existovala měnová unie bez toho, aby v jejím rámci nebyl stanoven společný inflační cíl,” uvedl na adresu rozvíjejícího se Eurolandu. Pro malé tranzitivní ekonomiky doporučil fixní měnový kurs, zároveň upozornil na potřebu mít pod kontrolou deficit veřejných financí, snížit daňové zatížení a zvýšit tempo ekonomického růstu. Českou ekonomiku ocenil pro její ekonomický potenciál.

Mohlo by tě zajímat: