Nový informační systém klepe na dveře

1. 12. 2004 | | Zprávy ze školy

Nový informační systém by měl být nasazen do provozu v září roku 2005. Jeho hlavní předností je integrace všech současných systémů do jediného. „Jedním z jeho hlavních úkolů je sjednocení různých existujících roztříštěných agend v této oblasti, jako je například http://pes.vse.cz, http://semestr.vse.cz či klientů pro registrace a zápisy předmětů a bakalářských zkoušek,“ řekl prorektor pro informatiku Igor Čermák.

Nový informační systém by měl být nasazen do provozu v září roku 2005. Jeho hlavní předností je integrace všech současných systémů do jediného.

Vývoj nového informačního systému je součástí modernizace studia na VŠE. „Jedním z jeho hlavních úkolů je sjednocení různých existujících roztříštěných agend v této oblasti, jako je například http://pes.vse.cz, http://semestr.vse.cz či klientů pro registrace a zápisy předmětů a bakalářských zkoušek,“ řekl prorektor pro informatiku Igor Čermák.

Kromě toho by měl ISISNG, což je pracovní název nového systému, obsahovat další moduly. Ty budou podporovat oblasti, které se doposud obešly bez asistence informačních technologií.

VŠE jako jedna z prvních vysokých škol v České republice vypsala na dodávku studijního informačního systému výběrové řízení. Toho se zúčastnilo osm renomovaných softwarových firem. Konkrétní jména Čermák nechtěl uvést, ale naznačil, že si tuto příležitost velké softwarové firmy nenechaly ujít. Tendr nakonec vyhrála společnost Gitus.

Dosud všechny systémy vyvíjela škola sama. „S ohledem na potřeby školy a na náročnost objemu práce jsme narazili na hranice vlastních personálních a kapacitních možností, interní zajištění tak rozsáhlého projektu by nebylo efektivní,“ vysvětlil Čermák, proč se škola rozhodla zadat tvorbu systému externímu dodavateli.

V systému se počítá s podporou nového kreditní systému na bázi ECTS. Podle Čermáka však změny v systému studia závisí na rozhodnutích akademického senátu, který je musí schválit.

„Projekt je financován zejména z rozvojových a transformačních programů vyhlášených ministerstvem školství,“ doplnil Čermák.

Mohlo by tě zajímat: