O bodoch je rozhodnuté

10. 6. 2005 | | Nezařazené

Správa účelových zařízení zverejnila zoznam žiadostí o kolej spolu s informáciou o počte získaných bodov podľa nových kritérií prideľovania kolejí. Okrem štandardného rozpätia od 0 do 22 bodov sa v zozname nachádzajú i jednotlivci s vyšším počtom bodov. Štipendisti možu dosiahnuť viac ako tisíc bodové hodnotenie. Doktorantom sa počet získaných bodov za dojazdovú vzdialenosť násobí troma. Kolej istú majú i študenti so zdravotnými dôvodmi.

Správa účelových zařízení zverejnila na webu zoznam žiadostí o kolej spolu s informáciou o počte získaných bodov podľa nových kritérií prideľovania kolejí.

Okrem štandardného rozpätia od 0 do 22 bodov sa v zozname nachádzajú i jednotlivci s vyšším počtom bodov. „Jedná sa o doktorantov a vládnych štipendistov,“ uvádza centrálna ubytovateľka Marie Horáčková. Štipendisti možu dosiahnuť viac ako tisíc bodové hodnotenie. Doktorantom sa počet získaných bodov za dojazdovú vzdialenosť násobí troma. Kolej istú majú i študenti so zdravotnými dôvodmi.

V zozname neobodovaných žiadostí sa nachádzajú študenti s prerušeným štúdiom, jednotlivci, ktorí neodovzdali tlačenú prihlášku na kolej alebo ich žiadosť bola z rôznych dôvodov vyradená. S prípadnými reklamáciami a opravami je potrebné obrátiť sa na Marii Horáčkovou.

Mohlo by tě zajímat: