Opět se budou měnit podmínky studia

17. 1. 2000 | | Nezařazené

Od zimního semestru 2000/2001 budou platit nové podmínky studia opět o něco přísnější, než jsou ty stávající. Změna podmínek proběhne za účelem učinit z VŠE prestižní ekonomickou školu evropského formátu. Dalším cílem je vyvrátit domněnky, že VŠE je nejtěžší gymnázium v Praze.

Od zimního semestru 2000/2001 budou platit nové podmínky studia opět o něco přísnější, než jsou ty stávající. Změna podmínek proběhne za účelem učinit z VŠE prestižní ekonomickou školu evropského formátu. Dalším cílem je vyvrátit domněnky, že VŠE je nejtěžší gymnázium v Praze.

Změnu již odsouhlasil Akademický senát. Schválení předcházela bouřlivá diskuse, během níž se bohužel studentští zástupci nedokázali dohodnout na společném postupu. Výsledkem jejich kuloárových jednání bylo prohlášení o souhlasu se zpřísněním podmínek studia dle uvážení vedení školy. V příštím roce nás tedy čekají tyto změny: za dva po sobě jdoucí semestry bude třeba získat 40 kreditů; studenti, kteří budou mít průměr horší než dva budou podmínečně vyloučeni a budou si moci průměr vylepšit ve speciálních kurzech probíhajících v době letních prázdnin; mezi povinné předměty se zařadí angličtina; přibudou i státní zkoušky – povinná bude státnice ze statistiky a matematiky.

Změny se netýkají jen samotného studia, ale i přijímacích zkoušek. Ty se budou na všech fakultách skládat z ekonomie, matematiky, dvou jazyků a všeobecného přehledu. Až bude dostavěna budova v Rajské ulici, stoupne počet přijímaných studentů o pět tisíc. Tito nováčci budou muset nahradit bývalé kolegy, kteří neprojdou náročnými letními kurzy. Náhlý pokles počtu studentů by totiž způsobil snížení dotací ze strany MŠMT určených pro VŠE.

Dále bylo navrženo vytvoření nové fakulty, která by měla být orientována na Evropskou unii, hlavním oborem na této fakultě by mělo být Psaní všemi deseti a Papírování. Absolventi této specializace by měli být schopni vyprodukovat až 100 stran psaného textu za dvě hodiny, takže obstojí i v tvrdé konkurenci úředníků z Bruselu.

To jsou hlavní změny plánované na Vysoké škole ekonomické v příštím školním roce, jak se zdá, ani tato úprava nebude poslední a tak se můžeme těšit, co nás bude čekat opět o rok později.

Mohlo by tě zajímat: