Osmnáct let čekání končí. Rusko vstoupí do WTO

16. 3. 2011 | | Nezařazené

Rusko je největší ekonomikou stojící mimo WTO. Letos by se mělo dočkat
vstupu do této organizace. Po podpisu dohody s EU prezident Dmitrij Medveděv
prohlásil, že členství Ruska ve WTO nic nebrání v cestě.

Spojené státy americké i Evropská unie se shodují, že členství
Ruské federace ve Světové obchodní organizaci (WTO) očekávají v roce
2011. „Konec čekání je v dohledu,“ prohlásil šéf Národního
ekonomického úřadu Spojených států amerických Lawrence Summers. Před
dvěma měsíci také Rusko podepsalo dohodu s Bruselem, který s podporou
svého největšího souseda počítá.

Rusko je v současnosti jedinou velkou ekonomikou světa, která se ještě
nestala členem organizace čítající 153 zemí. Vstup by pro něj měl být
výhodný. Hrubý domácí produkt dosahuje 1,2 bilionu dolarů. Navíc by se
měl ve střednědobém výhledu díky členství ve WTO zvýšit o tři
procentní body, v dlouhodobém dokonce o jedenáct procentních bodů.

Uzavírání dohod zpomaluje proces

„Rusko vstupuje do WTO déle než Čína,“ prohlásil v prosinci ruský
prezident Medveděv. Připomněl, že ruská ekonomika je otevřenější než
čínská a vyznačuje se transparentnějšími mechanismy. „Ruská ekonomika
má nestandardní a relativně nepřehlednou regulaci trhu,“ vysvětluje
příčiny osmnáctiletého vyjednávání Ludmila Štěrbová, expertka na WTO
z katedry mezinárodního obchodu (KMO), a dodává, že další z příčin
je nejednotnost vrcholných představitelů Ruské federace o prospěšnosti
vstupu.

Podle pravidel musí kandidátská země uzavřít bilaterální dohody se
všemi členskými státy WTO, které o to požádají. Musí také uzavřít
multilaterální smlouvu s pracovní skupinou, jež zastupuje všechny členy
organizace. Jedna taková schůzka se uskutečnila v prosinci minulého roku,
k další má dojít v těchto týdnech.

Vstup Ruska do WTO může ohrozit Gruzie, která je členem organizace od
roku 2001. Ta by ještě teoreticky mohla členství Ruska zablokovat, protože
Ruská federace podporuje její dva odštěpené regiony Abcházii a Jižní
Osetii, kvůli níž se Gruzie a Rusko v létě 2008 střetly vojensky. V té
době prezident Putin prohlásil, že „z členství ve WTO nepociťuje ani
v něm nevidí žádné výhody, pokud vůbec nějaké existují.“ Podle
docenta Petříčka z KMO se ruské stanovisko ohledně vstupu se vyvíjí.
„Zásadní rozpor mezi Medveděvem a Putinem v této oblasti nevidím,“
tvrdí Petříček. Jeho komentář koresponduje s názorem Štěrbové, která
dříve pro WTO pracovala. Štěrbová si rovněž myslí, že „Gruzie svůj
odmítavý postoj přehodnotí, ale za cenu vysokých kompenzací.“

Ekonomický přínos

Putin je spíš skeptik, ale sama WTO předpokládá, že by se ruská
ekonomika mohla v dlouhodobém měřítku zvednout až o jedenáct
procentních bodů. Očekává, že ruské importní clo spadne ze čtrnácti na
osm procent.

„Je jen málo případů známých z minulosti, kdy by si země svým
přistoupením do WTO ekonomicky nepomohla,“ vysvětluje děkan
Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík a dodává, že „pozitivní
dopad bude jak na politickou, tak na hospodářskou situaci země.“ Podle
Štěrbové se otázka výhod projeví na nižší úrovni, kdy se například
zúží prostor pro manipulaci s legislativními pravidly.

World Trade Organization

je mezinárodní vládní organizace čítající 153 členů, která
zakládá pravidla mezinárodního obchodu prostřednictvím dohody mezi
jednotlivými zeměmi. Řeší mezinárodní spory mezi členskými státy,
sleduje jejich obchodní politiky a poskytuje technickou a odbornou pomoc
rozvojovým zemím. Dalšími čekajícími adepty jsou například Srbsko,
Černá Hora, Andora, Jordánsko nebo Alžírsko. Česko do WTO vstoupilo
v roce 1995.

Mohlo by tě zajímat: