Parlez vous français?

11. 5. 2002 | | Nezařazené

Studovat ve Francii? To by bylo něco! Nástěnky Oddělení zahraničních styků mě stále přitahovaly jako magnet a já si říkala, proč to nezkusit, bude mě to stát jen trochu času stráveného vyplňováním různých formulářů a psaním motivačních dopisů.

Studovat ve Francii? To by bylo něco! Nástěnky Oddělení zahraničních styků mě stále přitahovaly jako magnet a já si říkala, proč to nezkusit, bude mě to stát jen trochu času stráveného vyplňováním různých formulářů a psaním motivačních dopisů. Školy jsem volila spíš náhodně, protože jsem neznala nikoho, kdo už ve Francii studoval a internetové stránky nabízených partnerských škol byly všechny stejně přitažlivé. Když jsem se pak ke svému úžasu dočetla, že jsem jedna z vybraných, vůbec jsem netušila, na jak výborné škole budu v přištím semestru studovat.

École de management de Lyon je třetí nejprestižnější školou ekonomického zaměření ve Francii, jak hrdě říkají její studenti, a tomu také odpovídá kvalita výuky. Vysoké školy ve Francii se dělí na státní univerzity a soukromé vysoké školy. V této oblasti vzdělávání mají lepší úroveň soukromé vysoké školy jako je HEC v Paříži nebo právě E. M. Lyon. Studenti musí projít náročnými přijímacími testy, nejen z matematiky a cizích jazyků, ale také z filozofie, přírodních věd, historie apod. (testů je asi 10 a každý je na 4 hodiny). Většina francouzských studentů se na ně připravuje dva roky v tzv. classe préparatoire. Výši školného, při kterém se vám protočí panenky a podlomí kolena, se samozřejmě odráží na způsobu výuky, úrovni vyučujících a na dobrém vybavení školy. Na studenty jsou také kladeny vysoké požadavky, během studia musí každý povinně absolvovat studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí a šestiměsíční stáž v podniku.

E. M. Lyon navštěvuje okolo 2 000 studentů. Kurzy bývají po 20 – 30 lidech, takže vazba mezi profesorem a studentem je velmi úzká a nepanuje zde taková anonymita jako na VŠE. Studium je organizováno ve třech trimestrech, každý trimestr má zpravidla 8 týdnů, na které navazuje dvoutýdenní zkouškové období. Během jednoho trimestru je možné studovat minimálně 3 a maximálně 5 předmětů. Možná se vám to zdá málo, ale každá přednáška trvá tři hodiny, je nutná pravidelná příprava a volný čas bez problému vyplní týmové práce, příprava prezentací či případové studie. Týmy studentů se scházejí v malých učebnách s kulatým stolem, ve kterých se živě diskutuje až do pozdního večera. Předměty jsou ukončeny tříhodinovým písemným testem, při kterém je naděje na opisování nebo radění téměř nulová. Závěrený test opravuje jak vyučující, tak druhá nezávislá osoba, aby byla zaručena objektivnost. Na této škole se vyplatí studovat marketing nebo management a vše, co s tím je spojené. Tady jsem konečně přišla na to, o čem tyto vědy jsou.

Campus – takové malé studentské městečko – je situovaný v okrajové čtvrti Lyonu. Kromě třech vysokých škol jsou zde i koleje, menza, sportovní areál, zkrátka vše, co je potřeba k veselému studentskému životu. Původně se E. M. Lyon nacházela v krásné budově uprostřed města – v dnešním muzeu hedvábí –, ale studenti s oblibou trávili 30minutovou přestávku po první půlce přednášky v některé z nedalekých kavárniček a nestíhali začátky následující části. Koleje bych s ubytováním na Jarově raději nesrovnávala. Každý student zde totiž má svůj pokoj s koupelnou, WC, telefonem a přípojkou na internet. Kuchyňka společná pro cca 10 pokojů se stala naším zázemím pro různé akce – palačinkové večírky, vánoční besídky nebo libanonské party, kdy se tancovalo až do rána bílého.

S vyplněním svého volného času jsem neměla žádný problém. Ve škole je asi 20 asociací, které organizují večírky, výlety a spoustu dalších aktivit. Za všechny opravdu vydařené akce bych jmenovala Weekend d’intégration v mořském letovisku Perpignan s cílem seznámit (opít) asi 700 studentů, ochutnávku Beaujolais Nouveau ve vinném sklípku či volební kampaň do čtyř největších asociací, během které zachvátilo školu třídenní barevné šílenství.

Lyon a jeho okolí jsem si doslova zamilovala. Tři měsíce mého pobytu ve mě zanechaly víc než tři roky studia na VŠE a hlavně jsem si odtamtud odvezla nezapomenutelné zážitky, které bych přála každému.

Mohlo by tě zajímat: