Pesaran povede na ekonomce přednášku na téma „Debt, Inflation and Growth“

25. 5. 2014 | | Zprávy ze školy

Výzkumné centrum Dynamické modely v ekonomii pořádá 2. června
přednášku na téma „Debt, Inflation and Growth“, kterou povede M.H.
Paseran. Akce vypukne v 10.00 v RB 213.

Profesor M. Hasmen Pesaran se stal světovým odborníkem na oblast
aplikované ekonometrie, kvantitativní analýzy finančních trhů,
makroekonometric­kého modelování, ekonometrické analýzy časových řad a
panelových dat. Zajímá se i o globální ekonomické problémy a
energetiku. Působí jako John Elliott Distinguized Chair in Economics a
profesor ekonomie na University of Southern Carolina, kde je také ředitelem
USC Dornsife Centre for Applied Financial Economics. Je emeritním profesorem
univerzity v Cambridge. Publikoval na 175 prací v nejvýznamnějších
světových časopisech. Jeho práce byla publikovaná v 13 knihách. Podle
Web of Science jeho práce dosáhly více než 7000 citací. Podle agentury
Thomson Reuters patří profesor Pesaran v současnosti mezi nejvýznamnější
ekonomy na světě.

DÁLE ČTĚTE:

Mohlo by tě zajímat: