U zahraničních studentů je snazší získat odezvu

14. 4. 2014 | | Zprávy ze školy

V únoru uplynula polovina z funkčního období děkana Fakulty
mezinárodních vztahů (FMV) Štěpána Müllera. Pan docent zhodnotil své dva
roky ve funkci a svěřil se nám, co ještě plánuje do budoucna a jestli si
myslí, že se fakulta ubírá správným směrem.

Jak byste v pár větách zhodnotil vaše dosavadní působení na
fakultě?

Myslím, že se daří fakultu rozvíjet, mám pocit, že se nám celá řada
věcí podařila. Řekl bych, že fakulta jde správným směrem a jsem velmi
rád, že celé vedení ví, co chce dělat. Řídit takový kolos, to je pět
tisíc studentů, skoro dvě stě učitelů, to se nedá měnit ze dne na den.
Bylo třeba dát novou krev do vedení některých kateder a to se celkem
podařilo. Samozřejmě je ještě co vylepšovat, ale v zásadě si myslím,
že fakulta si nevede špatně.

Všichni kandidáti na rektora zmiňovali špatnou situaci vědy a
výzkumu na škole. Jak je na tom druhá fakulta?

Na doktorandské studium se hlásí docela dost studentů, ale také jsme
zpřísnili kritéria pro přijetí. Řadu doktorandů teď odmítáme – a to
ze dvou důvodů. Jednak nechceme zvyšovat počty doktorandů na jednoho
školitele a trváme na tom, aby jeden školitel měl maximálně pět
doktorandů. Druhý důvod je ten, že až donedávna tu nebyl téměř žádný
kvalifikační růst, to znamená, že jsme neměli nové docenty a profesory a
jen ti mohou vést doktorandy. Teď se nám to doufám podaří překonat,
v loňském roce máme dvě nové docentky a další jsou připraveni
k habilitaci.

Jak byste to porovnal s ostatními fakultami?

Snažím se, aby naše fakulta byla v rámci školy co nejlepší. Někdy je
to těžké fakulty srovnávat, protože každá má jiné podmínky. Ale na to,
že jsme největší fakulta a hlásí se k nám relativně nejvíce studentů,
myslím, že děláme všechno co je v našich silách.

Plánujete otevírat obory v jiných jazycích nebo zůstanete jen
u angličtiny?

My se orientujeme na angličtinu, protože to je mezinárodní řeč byznysu.
Jsme ekonomická škola a v mezinárodních vztazích už to dnes bez
angličtiny nejde. Ale na rozdíl od ostatních fakult nabízíme ještě
další jazyky. Ti, co by měli pocit, že třeba angličtinu už studovat
nemusí, tak si mohou udělat zkoušku během prvního semestru a pak se
koncentrovat na další jazyky.

Učíte ještě v tomhle semestru?

Učím pořád, ale teď už jenom v anglických kurzech. Mám čtyři
hodiny týdně Evropskou integraci, ale pro zahraniční studenty.

Baví vás víc učit zahraniční studenty nebo ty
české?

To je těžké říct. Když jsem před těmi třemi lety nastoupil na
školu, tak jsem učil v českých kurzech. A tam je to střídavé. Máte
skupinu studentů, kam člověk opravdu chodil s nadšením, protože viděl tu
odezvu. A máte stejně početnou skupinu, kde získat nějakou odezvu je
nadlidské úsilí. Myslím, že u těch zahraničních studentů dostanete
odezvu daleko snáz. Tam se mi ještě nestalo, že bych mluvil, jak se říká,
do zdi.

Vidíte v tom problém? Mám pocit, že se na hodinách spíše
studenti bojí zvednout ruku, asi aby nevypadali hloupě.

Ano, ale proč se bojí? U zahraničních studentů se mi líbí, že máte
pocit, že jim říkáte něco, co je pro ně zajímavé, oni se na to zeptají.
Když jsem mluvil u těch našich, tak jsem často nevěděl, jestli jsou tak
mimo, protože je to nezajímá nebo to už vědí a já se tady trapně
opakuju. Ale odezva je nulová, kdyby se zeptali, tak víte, co chtějí
slyšet, co jim máte říkat. Z tohohle hlediska musím říct, že výuka pro
zahraniční studenty je mnohem zajímavější.

Zprávu vedení FMV, která vyšla koncem února, si můžete přečíst zde.

Jaké změny jsou dále v plánu na druhé fakultě? Co bude s praxemi a
jaká je úroveň angličtiny u profesorů?

Více čtěte v novém iListu, který je právě
v prodeji!

Mohlo by tě zajímat: