Plánované rekonstrukce na kolejích Jarov a změny v systému přidělování kolejí

1. 5. 2001 | | Rozhovory

Na nástěnkách na kolejích se již před časem objevily letáky oznamující, že nastal čas podat si žádost o ubytování na příští rok. O kolejích, možnostech ubytování a změnách v systému přidělování kolejí jsem si proto povídala s Ing. Drahoslavem Zerzáněm, ředitelem Správy účelových zařízení (SÚZ) Vysoké školy ekonomické. Letos vůbec nebyla v provozu Roosveltova kolej v Holešovicích. V jaké fázi je její rekonstrukce a bude se tam moci od příštího roku bydlet?

Na nástěnkách na kolejích se již před časem objevily letáky oznamující, že nastal čas podat si žádost o ubytování na příští rok. O kolejích, možnostech ubytování a změnách v systému přidělování kolejí jsem si proto povídala s Ing. Drahoslavem Zerzáněm, ředitelem Správy účelových zařízení (SÚZ) Vysoké školy ekonomické. Letos vůbec nebyla v provozu Roosveltova kolej v Holešovicích. V jaké fázi je její rekonstrukce a bude se tam moci od příštího roku bydlet?

Veškeré práce na opravě této koleje se chýlí ke konci, kolej bude nejpozději 1. října 2001 uvedena do provozu. Studenti, jenž chtějí bydlet na této koleji, si tedy mohou už nyní podat přihlášku právě sem, a to na vrátnici koleje Jarov D. Nová kapacita bude představovat 350 lůžek proti dřívějším 450, ke snížení došlo zavedením buňkového systému. Budou zde převážně dvoulůžkové pokoje a pár třílůžkových. Velkou výhodou bude možnost připojení na internet, což zde dříve nebylo možné. Vzhledem k tomu, že v každém pokoji bude internetová přípojka, by bylo dobré, kdyby se tam hlásili především ti studenti, kteří mají zájem o internet.

Zní to krásně. Kdo však financuje celou rekonstrukci a nové vybavení koleje? Neodrazí se to na výši kolejného?

Nepředpokládáme, že by se na začátku příštího školního roku kolejné obecně zvyšovalo. Na Rooseveltově koleji se bude platit 1000 Kč na měsíc což, jak se domnívám není zas tak velká částka vzhledem ke kvalitě ubytování. Celá rekonstrukce stojí kolem 80 milionu korun. Finanční prostředky byly vyčleněny ze státních dotací ministerstva školství, určitou část zaplatila také škola.

Rekonstrukce mají v příštích letech pokračovat. Jaký je plán a kdy budou koleje VŠE kompletně zrekonstruovány? Předpokládám, že nynější studenti to asi už nezažijí.

V tom máte bohužel pravdu, až bude celý areál opraven, tak už tu většina dnešních studentů bydlet nebude. Celková doba se odhaduje na pět let. 30. 7. 2002 se začne Céčkem, jehož oprava se měla uskutečnit již vloni, ale nečekaná rekonstrukce kolejí v Jindřichově Hradci posunula začátek o dva roky. Stejně jako na Rooseveltce zde bude vytvořen buňkový systém, podobný jako je na koleji A a B. I tady se změna kvality ubytování odrazí na výši kolejného, které potom bude na stejné úrovni jako je na Áčku a Béčku (okolo 800 Kč).

V následujících letech se bude postupovat v tomto pořadí: kolej D, centrum Jarov a jako poslední kolej E. V nejbližších letech bude také dokončena průběžná rekonstrukce na koleji F, týkající se hlavně výměny vodovodních stoupaček, opravy koupelen a instalace internetových přípojek.

Rekonstrukcí centra Jarov myslíte studovnu nebo celou budovu?

Samozřejmě, že kompletně celou budovu. Do přízemí se potom přesune menza a vedení SÚZ, tím vzniknou nové pokoje na koleji D, v místech, kde má nyní sídlo SÚZ. První patro se celé promění ve studovnu a bude zde instalováno také větší množství počítačů. Hotovo by to mělo být do dvou či tří let.

A nyní k jinému tématu. Nedávno došlo také ke změně systému udělování kolejí. V čem tyto změny spočívají?

Systému ubytování na rok 2001/2002 se tyto změny ještě nedotknou. V další roce však již bude fungovat rezervační systém, který zaručí studentovi, jenž už jednou kolej získal, její přidělení po celou dobu studia na VŠE. Týká se to pouze přidělení v prvním a druhém kole nikoliv ubytovaných až na odvolání. Vyhodnocovány budou tedy jen žádosti studentů nastupujících do prvního ročníku a studentů, jež dostanou přidělenou kolej až na odvolání. Odpadne tím doba, po kterou docházelo ke zpracovávání informací o dojezdové vzdálenosti (určování počtu bodů). Tím by mělo dojít ke zjednodušení a hlavně k urychlení celého procesu.

Jak to vypadá s cenou obědů v Italské menze, která zůstává jednou z nejlevnějších?

Jak jste právě řekla, je to jedna z nejlevnějších menz v Praze. Bohužel nám nestačí dotace z rozpočtu, jenž jsou poskytovány na jednoho studenta. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli k nepopulárnímu kroku, a to ke zdražení obědů ze stávajících 17,80 na 19,80 Kč, ke kterému by mělo dojít od 1. května tohoto roku.

Mohlo by tě zajímat: