Pomůže Klaus Schwarzovi ke zvolení rektorem?

2. 11. 2005 | | Názory, Zprávy ze školy

Václav Klaus se vrací na univerzitní půdu, bude přednášet na Vysoké škole ekonomické, uvádí moderátor Novy reportáž v Televizních novinách. Záběr na prezidenta, jak přijíždí na místo obvykle vyhrazené pro rektora a v doprovodu děkana Fakulty národohospodářské Jiřího Schwarze vstupuje do Nové budovy a do své místnosti na katedře. Konečně něco pozitivního o naší univerzitě, chtělo by se říct.

Václav Klaus se vrací na univerzitní půdu, bude přednášet na Vysoké škole ekonomické, uvádí moderátor Novy reportáž v Televizních novinách. Záběr na prezidenta, jak přijíždí na místo obvykle vyhrazené pro rektora a v doprovodu děkana Fakulty národohospodářské Jiřího Schwarze vstupuje do Nové budovy a do své místnosti na katedře.

Konečně něco pozitivního o naší univerzitě, chtělo by se říct. Do Televizních novin se většinou dostávají pouze nekonečné fronty na koleji Blanice nebo tamní štěnice, otravující ubytované studenty. Tentokrát se média zmiňují o VŠE díky Fakultě národohospodářské, která pro své vybrané studenty zajistila atraktivního přednášejícího – samotného prezidenta republiky.

Pro omezený počet národohospodářů, kteří budou tyto přednášky navštěvovat, je to veliký přínos. Co to přinese Václavu Klausovi, ví asi nejlépe on sám. Přinejmenším se bude konečně realizovat jako vyučující – před deseti lety získal na VŠE nejvyšší vědecko-pedagogický titul profesor, i když zde (ani nikde jinde) dříve nevyučoval. Přítomnost prezidenta republiky za katedrou a jeho jméno na dveřích v přízemí Nové budovy určitě pomůže VŠE, protože zvýší alespoň trochu její prestiž. Žádná jiná vysoká škola v Česku nemá takového přednášejícího.

Ale nemá ho ani žádná jiná fakulta VŠE. Uvnitř naší školy je tak Klaus největším přínosem pro Fakultu národohospodářskou a zároveň jejího děkana Jiřího Schwarze, který je stále pokládán mnoha lidmi za kontroverzní postavu, a který se nyní chce stát rektorem VŠE. Není totiž důležité, kdo „přemluvil“ prezidenta Klause k přednášení na FNH. Podstatné v této záležitosti je to, že to byla fakulta vedená Schwarzem. A jeho fakulta o Klausovi také dává patřičným způsobem vědět. Velké plakáty v budově školy, zpráva na internetových stránkách, servis pro novináře, který zajišťuje proděkan FNH pro pedagogiku. A i když se například reportáž TV Nova o děkanovi FNH Schwarzovi nezmínila, byl aspoň na chvilku v záběru, jak prezidenta ve škole vítá. A za povšimnutí (a možná za jiný komentář) stojí i to, že na oficiálním webu VŠE o Klausovi nebyla ani zmínka.

Postupy politického marketingu na VŠE poprvé použila skupina „holmanovců-liberálů“. Ti na jaře 2003 díky masivní kampani zvítězili ve volbách do fakultního akademického senátu, a to především díky populistickým volebním cílům, jakým bylo například prodloužení úředních hodin studijních referentek. Holmanovci poté do křesla děkana vynesli docenta Schwarze, který z počátku svého šéfování FNH dokonce tuto strategii propagace a externí komunikace ovládal lépe než samotné řízení fakulty.

Docent Schwarz nyní kandiduje na nejvyšší funkci ve škole. Pokud by rektora nevolil Akademický senát, ale „lid“ VŠE, měl by ze všech čtyř kandidátů největší šanci. Jako jediný se dokázal blýsknout něčím takovým, jako je prezident vyučující na jeho fakultě. Ostatní kandidáti jsou nepochybně také pro zvýšení prestiže VŠE a zlepšení komunikace navenek – škole to totiž jednoznačně prospěje. Právě tak, jak to prospělo FNH pod vedením děkana Schwarze. Takovou publicitu zatím nikdo jiný své fakultě nezajistil. A právě proto, i když se jeví přilákání Klause na FNH, potažmo VŠE a následný mediální humbuk jako populistický krok, by to senátoři kandidátovi Schwarzovi měli přičíst k dobru. Avšak i sám Schwarz jistě ví, že ke zvolení rektorem to stačit nebude.

Mohlo by tě zajímat: