Posluchárny ponesou jména velkých osobností

14. 11. 2008 | | Zprávy ze školy

Nová aula dostala v květnu 2008 jméno po významném českém ekonomovi, profesorovi Františku Vencovském, který byl žákem Karla Engliše. Stará aula se přejmenovala 4. listopadu.

Nová aula dostala v květnu 2008 jméno po významném českém ekonomovi, profesorovi Františku Vencovském, který byl žákem Karla Engliše. Stará aula se přejmenovala 4. listopadu.

Nová aula, největší posluchárna VŠE na pražském Žižkově s kapacitou 425 studentů, byla v květnu tohoto roku přejmenována podle profesora Františka Vencovského, významného českého národohospodáře a historika. Pamětní desku, dílo akademického sochaře Otakara Marcina, slavnostně odhalil rektor VŠE profesor Richard Hindls spolu s děkanem Fakulty financí a účetnictví, docentem Petrem Dvořákem, za přítomnosti členů vědecké rady VŠE a dalších hostů. Pozvání přijala i manželka profesora Vencovského.

Další podobný projekt ukončilo vedení školy 4. listopadu. Byla přejmenována takzvaná Staré auly. Od začátku listopadu nese jméno profesora Jiřího Likeše, prvního děkana Fakulty informatiky a statistiky a významného matematického statistika.

Kolegium rektora i vědecká rada VŠE přejmenování velkých poslucháren podle významných osobností, které se podílely na rozvoji ekonomické vědy a působily na VŠE, jednoznačně podporují.

Žákem velkého profesora
Profesor Vencovský se narodil 12. ledna 1923 v Úsobí v okrese Havlíčkův Brod a zemřel 5. července 2006 ve věku 83 let v Praze. V roce 1949 dokončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde byl žákem profesora Karla Engliše. Od roku 1970 pracoval jako poradce guvernéra ČNB, dříve předsedy Státní banky československé (SBČS), později guvernéra Národní banky československé (NBČ).

Jako žák profesora Karla Engliše usiloval celý život ve svých odborných pracích i v praktické činnosti v SBČS a v ČNB o konzervativní měnovou politiku minimalizující inflaci. Právě Karel Engliš se stal námětem jeho knihy vydané v roce 1993 se stejnojmenným názvem popisující Englišův život a dílo. Ve stejné době začal vyučovat na VŠE, kde získal titul docenta, a o čtyři roky později se stal profesorem pro obor finance. Byl členem katedry měnové teorie a politiky Fakulty financí a účetnictví. Publikoval řadu významných studií v časopisech Finance a úvěr, Politická ekonomie nebo Bankovnictví. Za jeho vrcholné dílo se však považuje kniha Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948.

Vyznamenání nejsou jen medaile
V roce 2003 obdržel profesor Vencovský Medaili Aloise Rašína. Tradice udělování této ceny sahá do roku 1999 a získávají ji osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti.

Mezi další významné ceny patří státní vyznamenání. Právě profesorovi Vencovskému totiž byla prezidentem Václavem Klausem udělena jako vůbec prvnímu ekonomovi medaile druhého stupně (celkem existují tři stupně, z nichž první je nejvyšší) za zásluhy, a to v oblasti hospodářské a v oblasti vědy.

V roce 2004 se stal také prvním laureátem Ceny České společnosti ekonomické (ČSE) za dlouhodobý podíl na rozvoji českého ekonomického učení, konkrétně za přínos v oblasti české měnové teorie a politiky a za přínos v oblasti dějin české měnové teorie, měnové politiky a bankovnictví. Tuto cenu uděluje ČSE významným osobnostem české ekonomické vědy, které svým dílem obohatily hospodářské poznání.

Mohlo by tě zajímat: