Požární technička bdí nad tím, abyste se neudusili ve štiplavém kouři

28. 12. 2006 | | Zprávy ze školy

DEN V KŮŽIPokud sledujete katastrofické filmy, nejspíš vás občas také napadne, jak by to asi vypadalo, kdyby se něco podobného přihodilo vám. Jak byste asi reagovali? A co škola, je připravena na nějakou mimořádnou situaci, jako je požár nebo teroristický útok. Záchrany některým z neohrožených siláků z holywoodských filmů bychom se asi nedočkali. Kdo tedy nad námi bdí, když se stravujeme v menze, učíme na cvičeních a nebo dospáváme na přednáškách?

Pokud sledujete katastrofické filmy, nejspíš vás občas také napadne, jak by to asi vypadalo, kdyby se něco podobného přihodilo vám. Jak byste asi reagovali? A co škola, je připravena na nějakou mimořádnou situaci, jako je požár nebo teroristický útok. Záchrany některým z neohrožených siláků z holywoodských filmů bychom se asi nedočkali. Kdo tedy nad námi bdí, když se stravujeme v menze, učíme na cvičeních a nebo dospáváme na přednáškách?

Na VŠE najdete množství elektroniky a archivů. Spolu s vysokou koncentrací lidí to ze školy dělá objekt se zvýšeným požárním zabezpečením. Po technické stránce požární ochranu zajišťují hasicí přístroje, hydranty, požární čidla, požární dveře, okna a světlíky s automatickým otvíráním, požární rolety, protipožární klapky, nucený přívod vzduchu, nouzové osvětlení a samozřejmě únikové značení. A po lidské stránce?

Usměvavá požární technička

Veškerou údržbu tohoto složitého požárního systému a prevenci vzniku nebezpečných situací má na starosti takzvaný požární a bezpečnostní technik. Napadne vás, že to musí být nudná a mravenčí práce plná paragrafů, vyhlášek, směrnic a nařízení? Ani v nejmenším. Práce mravenčí to skutečně je, ale o to více zodpovědná a náročná na nasazení a znalosti.

V kanceláři 74 v Nové budově na mě čekala sympatická a dynamická paní. Božena Nevyjelová je ženou na svém místě. S praxí požární techničky začala už před lety v jiném podniku. Na VŠE působí v této funkci do roku 1995. Kromě toho, že své práci rozumí, má ji i ráda. Škola za celou dobu její působnosti nedostala žádnou pokutu.

Poplach? Proboha, co mám dělat!

Poplach na škole může nastat, aniž byste tuto situaci vůbec zaznamenali. Všude jsou nainstalována citlivá požární čidla, která reagují na teplo a kouř. Automatický poplach se spustí, pokud čidla „ucítí“ oheň nebo je-li hlášena technické závada na elektrických rozvodech. Pokud se poplach do jedné minuty vyhodnotí jako planý, dá se zrušit.

Pokud k tomuto nedojde a příčina přetrvává, otevřou se v Rajské budově a menze Italská automaticky dveře a okna v únikových cestách. To proto, že ještě více než oheň je nebezpečný hustý štiplavý kouř, který se šíří rychleji než oheň a hlavně v něm daleko neutečete – po chvíli se začnete dusit.

Žádné židle na světélkující evakuační trase

Nejvíce obětí požárů umírá podle statistik na udušení anebo následně na otravu kouřem. Každý zkušený hasič dobře ví, že je vždy nutné udržet se mimo dosah kouře. Aby lidé, kteří tyto základní návyky chování při krizové situaci neznají, měli více času na opuštění budovy, je zde dokonale propracovaný systém evakuačních tras a cest. Nákresy jsou vyvěšeny u každého vstupu do objektu i patra. V době požáru padá i protipožární roleta, která odřízne menzu od Rajské budovy v prvním nadzemním podlaží a Novou budovu od Rajské v přízemí.

V takovém případě je na místě držet se světélkujícího únikového značení. Svítící signalizace a světlo z náhradního zdroje vás nasměruje do bezpečí. To je také důvod proč se do únikových cest nesmí dávat žádné židle a lavičky. Není to tedy jen proto, že by škola schválně nechávala své studenty stát na chodbách. Nedodržení těchto nařízení je případnou kontrolou tvrdě sankcionizváno. A kontroly, ty chodí podle Boženy Nevyjelové často. Záleží na typu kontroly, ale často nedávají vědět předem.

Nekraďte nám hasicí přístroje

Důvod, proč jsou ve Staré budově ruční hasící přístroje pouze v uzamykatelných místnostech je prostý – poměrně často se ztrácely. Stará budova má proto na chodbách pouze velké pojízdné hasící přístroje (i když i ten se jednou ztratil) a hydranty.
V případě požárního nebezpečí se automaticky spustí požární rozhlas. Ten ovšem v některých učebnách není slyšet. Proto je pro každý objekt ustanovena požární hlídka, která v době nebezpečí zajistí nejen klidný průběh evakuace, ale i přísun informací do všech odlehlých učeben.

Nedílnou součástí jsou také speciální protipožární obklady kolem archivů, které případný požár zadrží na 90 minut. V Rajské budově jsou také nainstalována speciální skla a dveře, které dokáží díky speciálnímu materiálu šíření požár zarazit na 45 minut. Takzvané „panikové kování“ na dveřích navíc umožňuje otevření zamknutých dveří. Lze se tedy dostat i z místností, jakou je třeba počítačová učebna v Rajské budově,.

Možná bude i cvičení

Podle Boženy Nevyjelové se v zahraničí za požární ochranu nestydí. Když je něco dané, každý to respektuje. Například zákaz kouření se u nás moc nedodržuje, hasicí přístroje se schovávají, aby nehyzdily reprezentativní prostory. Je to jakási „česká nemoc“ vyhýbat se nařízením a normám.

Rozvířit stojaté vody akademického dne by snad mohlo překvapení v podobě požárního cvičení. Ta se podle zákona v objektech se zvýšeným požárním zabezpečením dělat nemusí, ale Nevyjelová prozradila, že v budoucnu není vyloučeno, že si VŠE evakuaci vyzkouší. Určit vhodný termín cvičného požárního poplachu však není vůbec snadné. Pokaždé jsou nějaké ty zkoušky, státnice, zápočty, plánované akce či konference.

Mohlo by tě zajímat: